Make Equal Stories

Projektet Make Equal Stories handlar om att samla in berättelser om olika typer av diskriminering och utanförskap, med fokus på unga 13-25 år, men alla berättelser är välkomna.

Diskriminering och utanförskap kan ofta ske omedvetet och på grund av okunskap snarare än med onda avsikter. Make Equal Stories vill därför skapa en unik webbplattform där ungas egna röster får höras och som individer och verksamheter kan ta del av, lära sig av och därefter jobba med för att förändra beteendet hos sig själv, inom skolan, jobbet eller var nu förändringen behövs.

De insamlade berättelserna kommer finnas tillgängliga för alla från och med sommaren 2017. Det kommer gå att sortera utifrån vilken plats de handlar om (till exempel i skolan, på fritidsgården eller i föreningen) och utifrån vilken/vilka av diskrimineringsgrunderna som de berör. Underlagen som laddas ner ska sedan kunna användas i antidiskriminerings- och inkluderingsarbetet – t.ex. när en skola ska arbeta med sin likabehandlingsplan eller en idrottsförening ska ta fram sina jämställdhetsmål.

Men du kan redan nu bidra! Dela med dig av din berättelse till: stories.makeequal.se!