Makt, våld och prevention, digital heldagskonferens med Unizon, MÄN och Länsstyrelsen Norrbotten

Datum 26 nov 2021

Tid 09:00 - 16:30

Makt, våld och prevention – Olika perspektiv i arbetet med att förebygga mäns våld mot kvinnor

Arbetet att stoppa mäns våld mot kvinnor får inte upphöra. Därför bjuder Unizon och MÄN, tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbotten, in till deras årliga konferens om våldsprevention. Konferensen är en del av En vecka fri från våld som inträffar 22–28 november 2021.
Initiativet är skapat av Unizon och MÄN och stöds av Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

I år hoppas de kunna ge dig kunskap och praktiska exempel på att arbeta med flera perspektiv och makt­ordningar samtidigt i det förebyggande arbetet. Några av de perspektiv som kommer tas upp under dagen är våld i relation till ålder samt hur maskulinitet och klass påverkar varandra i relation till våld.

Några av talarna:
Jesper Fundberg, Polishögskolan Malmö
Sibel Korkmaz
, Stockholms Universitet
Christian Mogensen,
Center för digital pedagogik, Danmark
Kajsa Rietz
, Novahuset, Linköping
Katarina Wennstam
, journalist och författare

Plats: Digitalt
Anmälan sker via länken
Attenda och sprid gärna konferensen på Facebook