Filmvisning av Centrum och En plats i Europa och samtal med Ayanle Omarali

Ayanle Omarali är filmfotograf från Malmö. Han arbetar för att synliggöra unga människors drömmar och passioner. Hans senaste projekt inkluderar bland annat IAMMUSIC och dokumentation av fotbollsspelarna i FC BARCELONA. Samtalet med Ayanle kommer bland annat beröra tankar kring fördomar och utanförskap.

Fredag 24/8 kl 18-19, seminarietält 3 på Malmedalen

PlGfc6y0a7euo0ywtwlK-V9gVf4