Med lagen som verktyg – Kurs för ideella organisationer

Diskrimineringsombudsmannen bjuder in till kurs för civilsamhällets organisationer för att öka kapaciteten i arbetet för mänskliga rättigheter.

Civilsamhället spelar en avgörande roll i arbetet för de mänskliga rättigheterna, men många föreningar saknar kunskap och verktyg för detta arbete. För att stödja civilsamhällets förutsättningar att arbeta för lika rättigheter och möjligheter och mot diskriminering bjuder Diskrimineringsombudsmannen (DO), i samverkan med Sensus studieförbund och lokala antidiskrimineringsbyråer, in till kursen Med lagen som verktyg.

Kursen riktar sig till organisationer som vill lära sig mer om:

  • vad det lokala civilsamhället kan göra för att motverka diskriminering
  • hur diskrimineringslagen och annan lagstiftning kan användas i arbetet för att främja lika rättigheter och möjligheter
  • möjligheter till lokal samverkan i arbetet med att förebygga och motverka diskriminering

Kursen kostar 500 kr per deltagare. Lunch, kaffe och utbildningsmaterial ingår. Intresserad? Läs mer och anmäl dig här.