Medborgarförslag för etiska riktlinjer mot sexistisk reklam

Här hittar du mallen för medborgarförslaget mot könsdiskriminerande reklam:

 Mall för medborgarförslag 

Ett medborgarförslag är redan lagt i Göteborgs stad, det krävs 200 röster för att förslaget ska bli lyftas hos berörd nämnd. Läs mer och rösta här.

2017 beslutade trafiknämnden i Stockholms stad att införa etiska riktlinjer mot könsdiskriminerande reklam. Läs mer här. Beslutet gäller reklam i utomhusmiljön på stadens mark och innefattar reklam i digitala reklamvitriner och på informationstavlor. Om Trafikkontoret anser att budskapen bryter mot riktlinjerna måste budskapen tas ned inom 24 timmar. Detta är ett första steg till en lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam och ett sätt att motarbeta den ständiga sexualiseringen av det offentliga rummet. 

Reklamera har tagit fram en mall på ett medborgarförslag för etiska riktlinjer mot sexistisk reklam som du kan skicka in till din kommun eller region. Medborgarförslag är sätt för medborgare som är folkbokförda i en kommun att föra sin talan och påverka. På din kommuns eller regions hemsida kan du hitta mer information om hur du kan gå tillväga för att skicka in ditt medborgarförslag. Mer information om medborgarförslag och direktlänkar till några kommuners medborgarförslag hittar du i vårt Aktivistkit!

När du skickar in medborgarförslaget föreslår du att din kommun eller region antar etiska riktlinjer mot sexistisk reklam. Medborgarförslaget föreslår riktlinjerna som reglerar att kommunen/regionen har rätt att kräva att reklam som strider mot stadens etiska riktlinjer tas ned inom 24 timmar. Det innebär även ett ansvarstagande från kommunens/regionens sida för att invånare inte ska utsättas för kränkande reklambudskap eftersom den könsdiskriminerande reklam som existerar i det offentliga rummet är ett samhällsproblem och ett hinder för jämställdhetsarbetet. Läs, fyll i och skicka in Medborgarförslag för etiska riktlinjer mot sexistisk reklam!