Medlemsseminarium hos Svenska Kvinnors EuropaNätverk

Vår medlemsorganisation Svenska Kvinnors EuropaNätverk (SKEN) bjuder in till höstseminarium 5 oktober där Allan Larsson, den första svenska generalsekreteraren i EU-Kommissionen, och Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby, kommer att delta.

Allan Larsson utsågs 2016 till särskild rådgivare för den europeiska pelaren för sociala rättigheter av Europeiska Kommissionens ordförande Jean Claude Juncker. På SKEN:s seminarium i oktober kommer Allan Larsson att informera om sitt uppdrag och om de resultat och förslag som han sammanställt. Bland annat tyckte han att det skulle tas större hänsyn till de föränderliga förutsättningarna inom arbetslivet inom EU ur ett socialrättsligt perspektiv.

Clara Berglund kommer att prata om hur kvinnorörelsen ser på och arbetar med jämställdhet inom EU.

Anmälan görs till Siw Warstedt, ledamot i SKEN:s styrelse, senast 3 oktober: siw.warstedt@comhem.se.

Läs mer om SKEN här.