Minskade anslag tvingar kvinnojourer att skära ner

Anslagen från Socialstyrelsen till kvinnojourerna inom Unizon och Roks samt Terrafem kommer att minska 2015. Detta trots löften från både nuvarande regering och tidigare alliansregering om utökad och säkerställd långsiktig finansiering. 

Organisationerna tvingas nu att dra ner på verksamheten och det är fortfarande oklart varför bidragen sänks. Socialstyrelsen anger flera generella faktorer som kan ha medfört att anslagen blivit mindre. Bland annat att riksorganisationerna för kvinnojourer och tjejjourer nu konkurrerar med fler organisationer om de öronmärkta medlen, att ansökningarna bedöms individuellt och att det inte finns någon fördelningsnyckel som garanterar en viss nivå på stödet till enskilda organisationer. Efter påtryckningar på regeringen passar de tillbaka frågan till Socialstyrelsen:

– Socialstyrelsen har fått samma anslag att fördela som tidigare år. Då Socialstyrelsen i år fördelat medlen på fler organisationer än tidigare år har medlen till enskilda organisationer i vissa fall blivit mindre men den totala summan är samma, säger Joanna Abrahamsson, pressekreterare för jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Läs hela artikeln här.