Mödradödligheten fortfarande hög i utvecklingsländer

Över 800 kvinnor dör varje dag i samband med graviditet eller förlossning. I samband med internationella barnmorskedagen den 5 maj uppmärksammade svenska ambassader världen över behovet av åtgärder.

Att siffrorna för mödradödlighet fortfarande är alarmerande i utvecklingsländer är ett tecken på hur lågt kvinnors och flickors hälsa och rättigheter fortfarande prioriteras. Det skriver Biståndsminister Isabella Lövin i en debattartikel.

99 % av de kvinnor och flickor som dör av graviditets- eller förlossningsrelaterade skador kommer från utvecklingsländer. Med hjälp av utbildade barnmorskor och läkare skulle en majoritet av dessa dödsfall kunna undvikas. Under internationella barnmorskedagen arrangerade svenska ambassaden i Uganda tillsammans med en rad svenska ambassader världen över flera evenemang för att uppmärksamma mödradödligheten.

Utrikesdepartementets kampanj Midwives4All.