Morgan Johansson tog emot namninsamling mot våldtäkter

Idag överlämnade Varken Hora eller Kuvad en namninsamling till justitieminister Morgan Johansson med krav på att regeringen ska agera mot våldtäkter. Sveriges Kvinnolobby deltog vid mötet där vi bland annat diskuterade det pågående arbetet med att förstärka lagstiftningen mot barnäktenskap och vikten av att behålla våldtäkt som brottsrubricering.

För att protestera mot det ökade antalet våldtäkter och sexualbrott mot unga tjejer har Sveriges Kvinnolobbys medlemsorganisation Varken Hora eller Kuvad samlat in över 1000 namnunderskrifter. Efter att namninsamlingen överlämnats framförde vi våra gemensamma krav om fler fällande domar och strängare straff för sexualbrott.

Arbetet mot sexualbrott är en prioriterad fråga för regeringen. Under förra året meddelades att man bland annat planerar att gå vidare med sexualbrottsutredningens förslag om att lagstiftningen mot våldtäkt ska baseras på samtycke och innehålla ett oaktsamhetsrekvisit. Sveriges Kvinnolobby välkomnar dessa förändringar och kräver samtidigt att brottsrubriceringen våldtäkt ska finnas kvar.

– Det är viktigt att bevara ordet våldtäkt som tydligt visar att det alltid är våld att genomföra en sexuell handling mot någons vilja. Att våldtäkt ska ses som en våldshandling och en form av mäns våld mot kvinnor är en viktig juridisk och politisk utgångspunkt, kommenterade Clara Berglund efter mötet.

Under mötet diskuterades förutom brottsrubriceringen även regeringens arbete med att ta fram en lagstiftning mot så kallade övergrepp som sker på Internet och förstärkningen av lagstiftningen mot barnäktenskap.

Läs mer: