Sveriges kvinnolobby SKL

pressrelease

KVINNOR JOBBAR GRATIS 51 MINUTER OM DAGEN

Lönegapet mellan kvinnor och män är 10,7 procent. Baserat på en arbetsdag från klockan 8–17 då män får lön för hela dagen, innebär det att kvinnor slutar få betalt för sitt arbete klockan 16:09. Det är tre minuter mer än förra året.

Kvinnor har högre utbildning än män men lägre lön inom alla sektorer och i stort sett alla yrken på den svenska arbetsmarknaden. Varje månad tjänar kvinnor i genomsnitt 3 900 kronor mindre än män. På ett år blir skillnaden 46 800 kronor. 16:09-rörelsen är en sammanslutning av politiska kvinnoförbund, fackförbund och kvinnorörelsens organisationer som arbetar för att även kvinnor ska få lön hela dagen.

I Sverige är det olagligt att lönediskriminera och dessutom ställer lagen krav på att arbetsgivare ska genomföra en lönekartläggning varje år för att upptäcka och åtgärda osakliga löneskillnader. Men många arbetsgivare struntar i kravet eftersom brist på tillsyn och skarpa sanktioner gör det i princip riskfritt att bryta mot lagen.

– I år är det 40 år sedan det blev förbjudet att lönediskriminera, ändå fortsätter arbetsgivare betala ojämställda löner utan att det får några konsekvenser. Nu krävs hårdare tag mot de arbetsgivare som inte åtgärdar osakliga löneskillnader. Det ska kosta att lönediskriminera, säger Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby som är initiativtagare till samarbetet.

Sedan rörelsen bildades för åtta år sedan har klockslaget flyttats fram från klockan 15:51 till klockan 16:09. Med den förändringstakten kommer vi att nå jämställda löner först om 23 år.

För att öka takten ställer 16:09-rörelsen fyra gemensamma krav:

 • Jämställd föräldraförsäkring.
 • Ökad tillsyn och skärpta sanktioner kopplat till kravet på lönekartläggning.
 • Samma möjlighet till heltidsarbete och trygga anställningsformer.
 • Att även strukturella löneskillnader synliggörs och åtgärdas.

Bakom Lön hela dagen står 16:09-rörelsen:

Sveriges Kvinnolobby (initiativtagare), Akademikerförbundet SSR, BPW Sverige, Centerkvinnorna, Fackförbundet ST, Fastighetsanställdas Förbund, Feministiskt Initiativ, Finansförbundet, FQ Forum – Kvinnor och funktionshinder, Fredrika Bremer Förbundet, Forena – försäkringsfacket, Gröna kvinnor, Handelsanställdas förbund, Hotell- och restaurangfacket, IF Metall, Internationella Kvinnoförbundet (IKF), Kommunal, Kvinnliga Läkares Förening, Kvinnofronten, Kvinnor för fred väst, KvinnorKan, Kvinnor i Svenska kyrkan, Liberala kvinnor, LO, Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté, S-kvinnor, Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Makalösa Föräldrar, Sveriges universitetslärare och forskare (SULF), TCO, Unizon, Varken hora eller kuvad, Vision, Vårdförbundet, Vänsterpartiets kvinnonätverk, Winnet Sverige.

pressrelease

Mindre arbetsgrupper i kvinnodominerade yrken kan löna sig på två års sikt

I kvinnodominerade yrken med stora personalgrupper är sjuktalen höga. Nya beräkningar från Sveriges Kvinnolobby visar att en förändrad organisation med färre medarbetare per chef kan finansiera sig själv på kort tid och därefter ge ett överskott som kan investeras i verksamheten.

– I välfärdens viktiga kontaktyrken där de flesta anställda är kvinnor är arbetsbelastningen hög och arbetsgrupperna stora. Då blir det svårt att vara en bra chef som ser alla medarbetare och svårt för medarbetarna att be om stöd. Men det behöver inte vara så. Det går att organisera arbetslivet så att att kvinnor och män mår bra på jobbet och har lika nära till chefen, kommenterar Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnolobby.

Sveriges Kvinnolobbys beräkningar visar att en vård- och omsorgsförvaltning med 2000 anställda på två års sikt kan räkna hem kostnaderna för att gå från 45 till 30 medarbetare per chef. Därefter uppskattas insatsen ge nästan sex miljoner kronor tillbaka till verksamheten varje år. Vinsten utgörs av minskade kostnader för sjukfrånvaro och personalomsättning och minskat produktionsbortfall vid ohälsa och arbetsmiljöproblem.

Läs mer om frågan och ta del av en sammanfattning beräkningarna här! 

Sveriges Kvinnolobby presenterar också tre krav för ett sunt och jämställt arbetsliv:

 • Öka medarbetarnas tillgänglighet till sina chefer genom att minska antalet medarbetare per chef. Politiker i kommuner och regioner bör i dialog med verksamheterna ta fram en målsättning om hur stora personalgrupper som är rimliga och göra en plan för när målet ska uppnås samt hur det ska genomföras och finansieras.
 • Möt en svagare ekonomisk utveckling med investeringar i välfärdspersonalens hälsa. Att investera i personalens hälsa och arbetsmiljö är att ta ansvar för ekonomi och kvalitet i verksamheten. Välfärden har inte råd att tappa personal som blir sjuka och lämnar verksamheten och yrket. Kärvare ekonomiska tider bör mötas med smarta och jämställda investeringar.
 • Lägg ansvar på de funktioner som har möjlighet att påverka fördelningen av resurser. Det är svårt för ekonomiskt pressade verksamheter att hitta pengar för att anställa fler chefer, även om det skulle vara lönsamt på sikt. Därför bör verksamheter med många medarbetare per chef tillföras resurser, alternativt måste den högsta ledningen i dialog med verksamheten kunna peka på var pengarna ska hämtas. 

pressrelease

PRESSINBJUDAN: Vilket klockslag slutar kvinnor få betalt för sitt arbete?

Förra året var löneskillnaden mellan kvinnor och män 11,3 procent. Det innebar att kvinnor arbetade gratis efter kl. 16:06 varje dag, medan män fick betalt för hela sin arbetsdag (kl. 8-17). Tisdag 3 mars kl. 12.00 avslöjas det nya klockslaget i kampanjen #löneheladagen på Sergels torg i Stockholm. 

Bakom Lön hela dagen står en sammanslutning av politiska kvinnoförbund, fackförbund och kvinnorörelsens organisationer. Tillsammans arbetar vi för att kvinnor ska få lön hela dagen. Rörelsen bildades inför 8 mars 2012. Då var klockslaget 15:51. Tisdag 3 mars avslöjas det nya klockslaget genom en fotografering och manifestation för jämställda löner.

Under manifestationen håller jämställdhetsminister Åsa Lindhagen tal och komikern Josefin Johansson leder feministisk allsång.

Tid: 3 mars kl. 12–12.45.

Plats: Sergels torg, Stockholm.

Bakom Lön hela dagen står:

Sveriges Kvinnolobby (initiativtagare), Akademikerförbundet SSR, BPW Sverige, Centerkvinnorna, Fackförbundet ST, Fastighetsanställdas Förbund, Feministiskt Initiativ, Finansförbundet, FQ Forum – Kvinnor och funktionshinder, Fredrika Bremer Förbundet, Forena – försäkringsfacket, Gröna kvinnor, Handelsanställdas förbund, Hotell- och restaurangfacket, IF Metall, Internationella Kvinnoförbundet (IKF), Kommunal, Kvinnliga Läkares Förening, Kvinnofronten, Kvinnor för fred väst, KvinnorKan, Kvinnor i Svenska kyrkan, Liberala Kvinnor, LO, Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté, S-kvinnor, Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Makalösa Föräldrar, Sveriges universitetslärare och forskare (SULF), TCO, Unizon, Varken hora eller kuvad, Vision, Vårdförbundet, Vänsterpartiets kvinnonätverk, Winnet Sverige.

Kontakt

För kommentarer: Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnolobby

clara.berglund@sverigeskvinnolobby.se 070-756 77 91

pressrelease

​SVT Sport tar hem Svenska Jämställdhetspriset 2020!

Nu står det klart att SVT Sport vinner Svenska Jämställdhetspriset 2020! Priset delades ut den 5 februari under Forum Jämställdhet i Jönköping. I motiveringen lyfts bland annat att SVT Sport på några år uppnått en helt jämställd representation i sin bevakning som förändrar bilden av sport för miljontals tittare och idrottare.

– SVT Sport visar hur metodiskt arbete och tydliga mål kan ställa om en verksamhet på kort tid, bli mer relevant för en bredare publik och därtill bli världsledande inom jämställd sportbevakning samtidigt som de bidrar till ett mer jämställt samhälle. Vi hoppas att SVT Sports framgångsrika arbete kan ge andra aktörer inspiration och motivation att ta efter, kommenterar priskommitténs ordförande Camilla Wagner.

Priset togs emot av Åsa Edlund Jönsson, Sportchef på SVT Sport.

– I början var det få som trodde att en jämställd sportbevakning var en realistisk målsättning. Idag vet vi att det går och att det är en enorm framgångsfaktor. En jämställd sportbevakning har gett oss fler egna nyheter, mer livesport att sända, en kraftigt ökad digital publik och stora konkurrensfördelar. Jag är enormt tacksam för detta pris, ett stort erkännande av vårt arbete och jag är enormt stolt över SVT Sport-redaktionen som för alltid förändrat sportjournalistiken till det bättre, säger Åsa Edlund Jönsson, sportchef på SVT.

Priset delades ut av Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör Lena Ag under en prisceremoni på konferensen Forum Jämställdhet. Forum Jämställdhet är Sveriges största jämställdhetskonferens och arrangeras i år på konferensanläggningen Elmia i Jönköping den 5-6 februari.

Här kan du ladda ner pressbilder från prisutdelningen

För frågor och kommentarer:

 • Camilla Wagner, ordförande priskommittén, Svenska Jämställdhetspriset på 070-0901157 eller camilla.j.wagner@gmail.com
 • Helena Brodén, på 0706-88 86 01 eller helena.broden@svt.se

Juryns motivering:

”Årets vinnare är världsledande inom jämställd sportbevakning. SVT Sport har på några år ändrat innehållet från att 25 procent av de idrottare som lyfts är kvinnor till dagens 50 procent. Med tydliga mål, metodiskt arbete och kontinuerliga uppföljningar visar SVT Sport hur en verksamhet kan ställa om till jämställdhet på kort tid. Genom att lyfta kvinnor som experter och utövare förändras bilden av sport för miljontals tittare och idrottare. Arbetet har lett till stora publikframgångar för nyhetsprogrammen och visar vinsten av att satsa på jämställdhet. Genom att ställa jämställdhetskrav på samarbetspartners driver SVT Sport på för att förändra sin omvärld. Vi ser fram emot att följa effekterna som arbetet för jämställdhet får för idrotten och för samhället i Sverige och världen.”

Övriga finalister:

Utöver SVT Sport gick fyra bidrag till final i uttagningen till Svenska Jämställdhetspriset 2020. Dessa fyra bidrag var:

Botkyrkabyggen, som erbjuder kvinnor som står långt ifrån arbetslivet en väg till frihet. Tillsammans bidrar de till att ställa om till jämställdhet och ekonomisk och social hållbarhet.

Hedemora Kommun, som sätter jämställdhet högst upp på dagordningen i alla delar av sin verksamhet alla dagar om året. Först då kan verklig förändring uppnås.

Kommunal, som utmanar lönebildningen och kämpar för att lyfta hundratusentals kvinnor i kommunal sektor ur fattigdom genom högre löner och heltidsarbete.

Region Värmland, som bygger in jämställdhet i arbetet för att regionen ska utvecklas, växa och bli attraktiv. Genom ledarskap och kommunikation förflyttas företag, kommuner och arbetsplatser i hela Värmland mot ökad jämställdhet.

Mer om Svenska Jämställdhetspriset:

Svenska Jämställdhetspriset är en nationell utmärkelse som årligen delas ut till en aktör som bidragit till ett mer jämställt samhälle. Prisutdelningen sker i samband med Sveriges största jämställdhetskonferens Forum Jämställdhet. Vinnaren utses av en extern priskommitté efter att samtliga inkomna nomineringar bearbetats av projektgruppen bakom Forum Jämställdhet. Bidragen bedöms utifrån kriterierna effekt och långsiktighet. Vinnaren av Svenska Jämställdhetspriset 2019 var Kunskapscentrum för Jämlikt Vård.

I priskommittén för Svenska Jämställdhetspriset 2020 sitter:

 • Anna Giotas-Sandquist, ordförande, Sveriges Kvinnolobby
 • Anna Serner, vd, Svenska Filminstitutet
 • Azita Shariati, vd, AniCura Sverige
 • Camilla Wagner, ordförande, Forum Jämställdhet Sverige AB
 • Claes Borgström, advokat och f.d. jämställdhetsombudsman
 • Johan Lindholm, förbundsordförande, Byggnads
 • Lina Thomsgård, chef, Stockholms Kvinnohistoriska
 • Staffan Isling, vd, Sveriges Kommuner och Regioner

pressrelease

Välkommen att bevaka Forum Jämställdhet 2020!

På onsdag och torsdag nästa vecka kommer Sveriges största jämställdhetskonferens till Jönköping. Bland talarna finns internationella forskare, ministrar och experter inom jämställdhet, hållbarhet, med mer. Årets övergripande tema är Agenda 2030. Media är inbjudna att närvara under konferensen.

Tider: Programmet pågår från 9.15–18.00 onsdagen den 5 februari och från 8.00–16.15 torsdagen den 6 februari
Plats: Elmia Kongress- och Konserthus, Elmiavägen 15 i Jönköping.
Ackreditering: Media som vill bevaka konferensen ombeds att ackreditera sig i vår registreringsdisk vid entré 6 på övre plan. Vänligen notera att under konferensens första timmar kan köer bildas. Tveka inte att kontakta oss om väntetiden blir för lång.

Några höjdpunkter ur programmet

Onsdag 5 februari

10.30 -11.00 – Invigning med finansminister Magdalena Andersson som håller ett invigningsanförande om regeringens feministiska politik och om hur jämställdhet bidrar till hållbar ekonomisk utveckling och uppfyllandet av Agenda 2030.

11.00-12.00 – Jämställdhetssäkra den ekonomiska politiken! Panelsamtal med bland andra Magdalena Andersson, Finansminister (S) och Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson (M),

13.00-14.00 – Så når vi ett jämställt ägande och företagande, seminarium med bland andra Ibrahim Baylan, näringsminister (S).

16.15-17.99 – Myten om våra könade hjärnor, föreläsning med den brittiska författaren Cordelia Fine som skrivit den uppmärksammade boken Testosterone Rex (kom på svenska 2018).

17.00-18.00 – Prisutdelning av Svenska Jämställdhetspriset 2020 (Öppna scenen i utställningen)

Torsdag 6 februari

9.00-9.30 –Lever Sverige upp till Beijing platform for Action? Heta stolen med jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (Mp)

13.00-14.00 – Facklig feminism – är ni dags för nästa steg i jämställdhetskampen? Med bland andra Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads, Britta Lejon, förbundsordförande ST, Martin Linder, förbundsordförande Unionen och Valle Karlsson, förbundsordförande Seko

13.00-14.00 – Brandtal: Manlighet i förändring, en serie brandtal om manlighet kopplat till dataspel, gängvåld och klimatet med Thomas Arnroth, speljournalist, Alan Ali, ordförande, MÄN och Martin Hultman, klimatforskare, Chalmers

Ta del av hela huvudprogrammet här!

Missa inte heller det öppna programmet som har fritt inträde och lyfter Jönköpings läns jämställdhetsarbete.

På konferensen finns också en utställning med ett trettiotal organisationer som delar med sig av sitt jämställdhetsarbete. Dessa hittar du här.

pressrelease

​Fem bidrag till final i Svenska Jämställdhetspriset 2020

Nu offentliggörs Svenska Jämställdhetsprisets finalister. Bland de fem bidrag som valts ut finns offentliga organisationer, företag, samt fackförbund. Vem som vinner avgörs den 5 februari 2020 i Jönköping under konferensen Forum Jämställdhet.

– Svenska Jämställdhetspriset syftar till att hylla de organisationer som är med och bidrar till ett mer jämställt och hållbart samhälle. Idag presenterar vi fem fantastiska finalister som alla gör just detta och därför förtjänar att uppmärksammas, säger Fanny Cavalli, projektledare för Forum Jämställdhet.

Efter att ha gått igenom 61 inkomna nomineringar har fem bidrag gått vidare till final. Årets finalister (utan inbördes ordning) är:

 • Botkyrkabyggen, som erbjuder kvinnor som står långt ifrån arbetslivet en väg till frihet. Tillsammans bidrar de till att ställa om till jämställdhet och ekonomisk och social hållbarhet.
 • Hedemora Kommun, som sätter jämställdhet högst upp på dagordningen i alla delar av sin verksamhet alla dagar om året. Först då kan verklig förändring uppnås.
 • Kommunal, som utmanar lönebildningen och kämpar för att lyfta hundratusentals kvinnor i kommunal sektor ur fattigdom genom högre löner och heltidsarbete.
 • Region Värmland, som bygger in jämställdhet i arbetet för att regionen ska utvecklas, växa och bli attraktiv. Genom ledarskap och kommunikation förflyttas företag, kommuner och arbetsplatser i hela Värmland mot ökad jämställdhet.
 • SVT Sport, som på några år ändrat innehållet i nyhetsprogrammen från att ha 25 procent idrottare som är kvinnor till dagens helt jämställda representation på 50 procent.

Vad är Svenska Jämställdhetspriset?
Svenska Jämställdhetspriset är en nationell utmärkelse som årligen delas ut till en organisation som bidragit ett mer jämställt samhälle. Prisutdelningen sker under Sveriges största jämställdhetskonferens Forum Jämställdhet. Vinnare av Svenska Jämställdhetspriset 2019 är Kunskapscentrum för Jämlik Vård i Västra Götalandsregionen.

Hur har processen gått till?
Vem som helst kan nominera organisationer vars jämställdhetsarbete förtjänar att uppmärksammas. Forum Jämställdhet ansvarar för bedömningen av nomineringarna i flera steg. Varje bidrag bedöms utifrån ett antal kriterier och meriter, så som effekt, långsiktighet och grad av nytänkande. Den slutgiltiga vinnaren utses av en extern jury. 

pressrelease

Erkänn brott mot kvinnor i ny terrorlag

Den 26 november överlämnade Terroristutredningen sitt betänkande om en ny terroristbrottslag till justitieminister Morgan Johansson. Den nya lagen föreslås omfatta gärningar som riktas mot en etnisk minoritet, människor med utländsk härkomst eller hbtq-personer. Sveriges Kvinnolobby ser allvarligt på att brott mot kvinnor inte omfattas av lagförslaget.

– De senaste åren har världen upplevt flera terrordåd riktade mot kvinnor. Hatet mot kvinnor blir allt mer institutionaliserat och organiserat. Att utredningen inte lyfter det ökade grova våldet mot kvinnor är en allvarlig brist, säger Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnolobby.

Läs mer om utredningens betänkande här: regeringen.se/pressmeddelanden/2019/11/utredning-foreslar-en-ny-terroristbrottslag

Presskontakt: 

Clara Berglund, 

Generalsekreterare Sveriges Kvinnolobby

Tel: ‭070-756 77 91‬

E-post: clara.berglund@sverigeskvinnolobby.se 

pressrelease

Finansminister Magdalena Andersson inviger Forum Jämställdhet

Nästa års upplaga av Sveriges största jämställdhetskonferens invigs av Sveriges finansminister Magdalena Andersson (S). Hon kommer till Jönköping den 5 februari för att hålla ett invigningsanförande om regeringens feministiska politik och arbete med att nå målen i Agenda 2030 på ett jämställt sätt.

– Sveriges regering är en feministisk regering och därför är jag mycket glad över möjligheten att invigningstala. Ekonomisk ojämställdhet är ett av de främsta skälen till skillnader i makt och frihet som vi ser mellan kvinnor och män i dagens Sverige. Det ser jag framemot att diskutera på plats i Jönköping, säger Magdalena Andersson (S).

– Att få in ett jämställdhetsperspektiv i den ekonomiska styrningen är en nyckel för att rusta Sverige inför framtiden. Vi är därför glada att finansministern kan medverka på Sveriges största jämställdhetskonferens säger Fanny Cavalli, projektledare för Forum Jämställdhet.

Förutom invigningen kommer statsrådet Magdalena Andersson att medverka i ett seminarium som handlar om hur Sverige ska få en ekonomisk politik och ett skattesystem som gynnar jämställdheten. Andra medverkande kommer bland annat att vara en av Sveriges främsta tongivare inom feministisk ekonomi Agneta Stark, docent i företagsekonomi.

Forum Jämställdhet är Sveriges största jämställdhetskonferens. Nästa gång hålls konferensen i Jönköping 5-6 februari 2020. Temat kommer att vara Agenda 2030. Forum Jämställdhet samlar 1100 personer från både privat och offentlig sektor. Läs mer om programmet och anmäl dig på www.forumjamstalldhet.se

pressrelease

CAIA Cosmetics fälls för sexistisk reklam

Sminkföretaget CAIA Cosmetics reklam fälls av Reklamombudsmannen efter att ha anmälts av Sveriges Kvinnolobby. Reklamombudsmannen slår fast att ”reklamen framställer kvinnan på ett sätt som är nedvärderande för kvinnor i allmänhet” och strider mot artikel 2 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

Efter att ha tagit emot flera tips från allmänheten anmälde Sveriges Kvinnolobby genom sitt initiativ Reklamera CAIA Cosmetics senaste kampanj till Reklamombudsmannen. Kampanjen föreställer en ung kvinna i underkläder som sitter och står med särade ben och läppar. Fokus i bilderna ligger på hennes kropp och inte på läppstiftet som ska marknadsföras. 

Hittills har två reklamer fällts och en tredje anmälan väntar på prövning. Reklamombudsmannen finner att kvinnan i reklamerna framställs som ett sexobjekt och att framställningen av henne saknar tydlig koppling till det läppstift som marknadsförs.

Företaget Beauty Icons AB som ligger bakom reklamen är ett företag som säljer och marknadsför det egna makeupvarumärket CAIA Cosmetics. De försvarar reklamen och skriver att:

”Deras community tycker att kvinnor (och män också) ska ha rätt att uttrycka sig precis som de själva vill.” De menar om man känner för att ha kort kjol och utmanande topp ska få ha det utan att utmålas som ett objekt och att ”Varje kvinna i Sverige och i resten av världen ska ha rätt att få uttrycka självsäkerhet i sin egen sexualitet.” 

Sveriges Kvinnolobbys generalsekreterare Clara Berglund svarar på uttalandet:

– Vi vill också att alla kvinnor och män i Sverige ska få möjlighet att uttrycka sig som de själva vill, men könsstereotyp reklam motverkar just detta. CAIA Cosmetics reklam talar om för kvinnor att de ska vara sexiga, smala och tillgängliga för män. Bianca Ingrosso är en stor förebild för många tjejer, vi skulle önska att hennes företag tog ett större ansvar för att inte framställa tjejer på ett sexualiserat och nedvärderande sätt.

För mer information och kommentarer:
Kontakta Stephanie Thögersen, sakkunnig mäns våld mot kvinnor: 

E-post: stephanie.thogersen@sverigeskvinnolobby.se
Telefonnummer: 073 555 08 30

Läs de fullständiga besluten på Reklamombudsmannens hemsida här:
Beslut 1
Beslut 2


Om initiativet Reklamera

Sveriges Kvinnolobby driver sedan 2013 initiativet Reklamera där allmänheten kan tipsa om sexistisk reklam som sedan anmäls till Reklamombudsmannen. Organisationen arbetar även för en lagstiftning mot sexistisk reklam och för att kommuner och regioner ska anta lokala riktlinjer mot sexistisk reklam. Läs mer om Reklamera här

Läs mer om vad sexistisk reklam har för påverkan här.

pressrelease

​Ny rapport: Föräldraförsäkringen gör att Sverige halkar efter i jämställdhetsligan

Den svenska föräldrasäkringen har blivit daterad och svarar inte längre mot samhällets behov. En ny rapport  som Sveriges Kvinnolobby släpper idag visar att Sverige nu halkar efter flera nordiska grannländer i strävan mot en modern föräldraförsäkring och ett jämställt arbetsliv.

Flera länder tar större kliv mot en mer jämställd föräldraledighet

I Sverige är inte ens en femtedel av föräldrapenningen öronmärkt för pappan. Både Norge och Island har redan en tredelad försäkring och på Island är intentionen att dela försäkringen nästintill lika mellan föräldrarna. Även i Finland finns planer på en förlängning av pappaledigheten.

Öronmärkt tid den enda effektiva metoden

Det hittills enda framgångsrika sättet att påverka mäns uttag av föräldraledighet är öronmärkta dagar. I alla nordiska länder följer mäns uttag av föräldrapenning nära det antal dagar som är öronmärkta för dem. Det norska exemplet visar att när antalet öronmärkta dagar för pappor minskade år 2014 så minskade också mäns uttag på i princip samma sätt.

– Forskningen visar tydligt  att ojämställdheten accelererar när det första barnet kommer och hur vi delar föräldraledigheten spelar stor roll. Det är anmärkningsvärt att svenska politiker är så passiva i att förändra detta säger, Jenny Andersson sakkunnig inom arbetsmarknadsfrågor på Sveriges Kvinnolobby. 

Sveriges Kvinnolobby föreslår:

 1. Individualisera föräldraledigheten: Det enda sättet att i grunden utmana gamla mönster som innebär att pappor kan fortsätta satsa på jobb och karriär medan mammor tar ett större ansvar för hem och barn är att dela föräldraledigheten lika. Det gäller både föräldrapenningen och den lagstadgade rätten till föräldraledighet.
 2. Dela rätten till deltidsarbete mellan föräldrar: Föräldrar bör kunna reducera arbetstiden med 12,5 procent vardera istället för, som i dag, med 25 procent gemensamt. Det skulle minska kvinnors deltidsarbete. 
 3. Se över föräldraförsäkringens flexibilitet och åldersgränser: Sverige har en mycket flexibel föräldraförsäkring som gäller fram till barnets 12-års dag. Föräldrapenning bör koncentreras till barnets första tid i livet, särskilt den öronmärkta tiden. Möjligheten att förlänga föräldraledigheten genom att till exempel ta ut färre föräldrapenningdagar per vecka bör delvis begränsas.