Sveriges kvinnolobby SKL

pressrelease

Sverige förhörs av FN:s Kvinnokommitté

Idag, den 22 oktober, förhör FN:s Kvinnokommitté regeringen om hur Sverige lever upp till Kvinnokonventionen. Dialogen genomförs i Genève men går att följa digitalt. Sveriges Kvinnolobby förväntar sig att kommittén kommer ifrågasätta varför regeringen inte har gjort mer för att sluta inkomstgapet mellan könen och se till att fler sexualbrottsförövare fälls.

Sveriges Kvinnolobby har tillsammans med andra feministiska organisationer träffat FN:s Kvinnokommitté inför fredagens dialog och gjort en egen granskning av tillståndet för kvinnors rättigheter i Sverige.

– Vi ser att utvecklingen mot ökad jämställdhet har stannat av på flera områden, och i vissa fall till och med gått bakåt i Sverige, och det har vi framfört till Kvinnokommittén. Förmodligen kommer experterna utifrån detta ställa kritiska frågor till regeringen om ekonomisk ojämställdhet, kvinnors stora ohälsa och straffriheten för vålds- och sexualbrott mot kvinnor med mera, kommenterar Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby.

Dialogen genomförs på FN:s kontor i Genève men går att följa via FN:s webb-tv mellan klockan 10.00-17.00. Följ förhöret här!

Sverige företräds av en regeringsdelegation som leds av Karin Strandås, statssekreterare hos jämställdhetsminister Märta Stenevi. Sveriges Kvinnolobby kommer att följa förhöret och finns tillgängliga för kommentarer under dagen. 

Här hittar du kvinnorörelsens skuggrapport ”Kvinnor i Sverige 2021 – en ganskning av hur Sverige lever upp till Kvinnokonventionen”. 

pressrelease

Sista budgeten räddar regeringen från jämställdhetspolitiskt fiasko

Efter tre år av ekonomisk politik som ofta gynnat män mer än kvinnor lägger regeringen idag fram en budget som ökar den ekonomiska jämställdheten något. Facit för Stefan Löfven och den feministiska regeringen blir att kvinnors inkomster ökar 0,3 procent mer än mäns. Tillsammans med satsningar på välfärd och mot mäns våld mot kvinnor räddar det regeringen från ett jämställdhetspolitiskt fiasko.

Om föreslagna skattesänkningar för låg- och medelinkomsttagare går igenom kommer de tillsammans med andra reformer i årets och tidigare budgetar att öka kvinnors disponibla inkomster med 3,1 procent och mäns med 2,8 procent.

– I årets budget tas myrsteg mot ekonomisk jämställdhet. Inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män är lika stora idag som 1995, om regeringen på allvar vill utjämna skillnaderna krävs större och bredare reformer, säger Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby.

I budgeten finns också andra satsningar som kvinnorörelsen kämpat för under lång tid. Kvinno- och tjejjourer får permanenta bidrag så de kan planera och driva sin livsviktiga verksamhet långsiktigt. Mer pengar avsätts till jobbskapande åtgärder som är viktiga för utrikes födda kvinnor som står långt från arbetsmarknaden, såsom extratjänster och insatser för nyanlända föräldralediga.

Ta del av våra kommentarer om budgeten här 

pressrelease

Idag slutar kvinnor få pension

Pensionsgapet mellan kvinnor och män är 31 procent. Omräknat till dagar på ett år betyder det att kvinnor slutar få pension idag 9 september, medan män fortsätter få pension hela året. Nu går en rad kvinnoorganisationer, fackförbund, politiska kvinnoförbund och pensionärsorganisationer samman i ett unikt upprop och kräver att kvinnor ska få pension hela året.

Kvinnors pensioner är 31 procent lägre än mäns pensioner och Sverige har högst andel äldre kvinnor som lever i eller på gränsen till fattigdom i hela Norden. Många kvinnor som arbetat ett helt yrkesliv har ändå så låga pensioner att de knappt skiljer sig från den som inte arbetat alls. Med den takt vi har idag kommer pensionerna inte vara jämställda förrän dagens tonåringar lämnar arbetslivet. Idag startar vi från politiska kvinnoförbund, pensionärsorganisationer, fackförbund och kvinnoorganisationer uppropet ”Pension hela året” för att alla kvinnor ska få en pension att leva på och att kvinnors arbete ska löna sig hela livet. 

– Vi kan inte vänta tills dagens tonåringar blir gamla på att pensionerna ska bli jämställda. Att kvinnor som arbetat ett helt liv inte kan leva på sina pensioner är inte värdigt ett välfärdsland som Sverige, säger Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby som är initiativtagare till uppropet.

  Störst är pensionsgapet mellan kvinnor och män i Danderyds kommun i Stockholms län, 43 procent, och lägst i Bräcke kommun i Jämtlands län, 19 procent. För lista över pensionsgapet i alla Sveriges kommuner och län se bilaga.

  Vi kräver att politiker från höger till vänster tar ett gemensamt ansvar för att höja kvinnors pensioner och minska pensionsgapet mellan kvinnor och män.

  Våra krav:

  • Reformera pensionssystemet med ett tydligt uttalat mål att höja kvinnors pensioner och sluta pensionsgapet.
  • Höj pensionsavgiften för att möjliggöra högre pensioner för alla, men framför allt för kvinnor. Ändra samordningsreglerna med garantipensionen så att varje intjänad krona räknas samt låt grundskyddet följa löne- i stället för prisutvecklingen.
  • Arbetslivet måste bli mer jämställt. De ojämställda pensionerna är en effekt av ett ojämställt arbetsliv och att kvinnor tar större ansvar för det obetalda arbetet. Lönerna måste höjas och villkoren förbättras i kvinnodominerade yrken genom bland annat rätt till heltid. Politiska reformer krävs för att föräldraledighet och VAB ska delas mer lika.

  Bakom uppropet Pension hela året står:

  Centerkvinnorna, Finansförbundet, Forena, Fredrika Bremer-förbundet, FQ Forum- Kvinnor och Funktionshinder, Gröna Kvinnor, KvinnorKan, Kvinnors Rätt, Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté, Pensionärernas riksorganisation (PRO), S-kvinnor, SKPF Pensionärerna, SPF Seniorerna, Sveriges Kvinnolobby, Sverigeunionen av Soroptimistklubbar, Tantpatrullen, Unizon, Vårdförbundet.


  pressrelease

  Pensionsgapet mellan kvinnor och män i Gävleborgs län är 29 procent

  Skillnaden mellan kvinnor och mäns pensioner i Gävleborgs län är 29 procent. Störst är gapet i Sandvikens kommun, 33 procent och lägst i Nordanstigs kommun, 25 procent.

  Pensionsgapet mellan kvinnor och män i Sverige är 31 procent. Omräknat till dagar på ett år betyder det att kvinnor slutar få pension idag 9 september, medan män fortsätter få pension hela året. Nu går en rad kvinnoorganisationer, fackförbund, politiska kvinnoförbund och pensionärsorganisationer samman i ett unikt upprop och kräver att kvinnor ska få pension hela året.

  Skillnaden mellan kvinnor och mäns pensioner i Gävleborgs län är mindre än i riket i genomsnitt, 29 procent. Störst är gapet i Sandvikens kommun, 33 procent och lägst i Nordanstig, 25 procent. Siffror över länets samtliga kommuner finns i tabell nedan och siffror över alla Sveriges kommuner och län finns i bilagor.

  Bakom uppropet Pension hela året står: Centerkvinnorna, Finansförbundet, Forena, Fredrika Bremer-förbundet, FQ Forum- Kvinnor och Funktionshinder, Gröna Kvinnor, KvinnorKan, Kvinnors Rätt, Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté, Pensionärernas riksorganisation (PRO), S-kvinnor, SKPF Pensionärerna, SPF Seniorerna, Sveriges Kvinnolobby, Sverigeunionen av Soroptimistklubbar, Tantpatrullen, Unizon, Vårdförbundet.

  Våra krav:

  • Reformera pensionssystemet med ett tydligt uttalat mål att höja kvinnors pensioner och sluta pensionsgapet.
  • Höj pensionsavgiften för att möjliggöra högre pensioner för alla, men framför allt för kvinnor. Ändra samordningsreglerna med garantipensionen så att varje intjänad krona räknas samt låt grundskyddet följa löne- i stället för prisutvecklingen.
  • Arbetslivet måste bli mer jämställt. De ojämställda pensionerna är en effekt av ett ojämställt arbetsliv och att kvinnor tar större ansvar för det obetalda arbetet. Lönerna måste höjas och villkoren förbättras i kvinnodominerade yrken genom bland annat rätt till heltid. Politiska reformer krävs för att föräldraledighet och VAB ska delas mer lika.
  Kommun Pensionsgap (%)
  Riket 31
  Gävleborgs län 29
  Sandviken 33
  Gävle 31
  Hofors 30
  Söderhamn 30
  Ockelbo 30
  Ovanåker 29
  Hudiksvall 27
  Bollnäs 26
  Ljusdal 26
  Nordanstig 25

  Källa: Beräkningen bygger på siffror från Statistiska centralbyrån, SCB. Siffrorna avser total pensionsinkomst för personer 65 år och äldre som har varit folkbokförda i Sverige både 2019-01-01 och 2019-12-31. Med pensionsinkomst avses inkomst från allmän pension, tjänstepension och privat pension.

  pressrelease

  Pensionsgapet mellan kvinnor och män i Kronoberg är 32 procent

  Skillnaden mellan kvinnor och mäns pensioner är 32 procent i Kronobergs län. Störst är gapet i Alvesta kommun, 33 procent, och lägst i Uppvidinge kommun, 28 procent.

  Pensionsgapet mellan kvinnor och män i Sverige är 31 procent. Omräknat till dagar på ett år betyder det att kvinnor slutar få pension idag 9 september, medan män fortsätter få pension hela året. Nu går en rad kvinnoorganisationer, fackförbund, politiska kvinnoförbund och pensionärsorganisationer samman i ett unikt upprop och kräver att kvinnor ska få pension hela året.

  I Kronobergs län är pensionsgapet större än i landet i genomsnitt, 32 procent. Störst är gapet i Alvesta kommun, 33 procent, och lägst i Uppvidinge kommun, 28 procent. Se hela listan över länets kommuner nedan samt över alla Sveriges län och kommuner i Bilaga.

  Bakom uppropet Pension hela året står: Centerkvinnorna, Finansförbundet, Forena, Fredrika Bremer-förbundet, FQ Forum- Kvinnor och Funktionshinder, Gröna Kvinnor, KvinnorKan, Kvinnors Rätt, Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté, Pensionärernas riksorganisation (PRO), S-kvinnor, SKPF Pensionärerna, SPF Seniorerna, Sveriges Kvinnolobby, Sverigeunionen av Soroptimistklubbar, Tantpatrullen, Unizon, Vårdförbundet.

  Våra krav:

  • Reformera pensionssystemet med ett tydligt uttalat mål att höja kvinnors pensioner och sluta pensionsgapet.
  • Höj pensionsavgiften för att möjliggöra högre pensioner för alla, men framför allt för kvinnor. Ändra samordningsreglerna med garantipensionen så att varje intjänad krona räknas samt låt grundskyddet följa löne- i stället för prisutvecklingen.
  • Arbetslivet måste bli mer jämställt. De ojämställda pensionerna är en effekt av ett ojämställt arbetsliv och att kvinnor tar större ansvar för det obetalda arbetet. Lönerna måste höjas och villkoren förbättras i kvinnodominerade yrken genom bland annat rätt till heltid. Politiska reformer krävs för att föräldraledighet och VAB ska delas mer lika.
  Kommuner Pensionsgap (%)
  Riket 31
  Kronobergs län 32
  Alvesta 33
  Växjö 33
  Älmhult 33
  Markaryd 32
  Ljungby 32
  Lessebo 31
  Tingsryd 30
  Uppvidinge 28

  Källa: Beräkningen bygger på siffror från Statistiska centralbyrån, SCB. Siffrorna avser total pensionsinkomst för personer 65 år och äldre som har varit folkbokförda i Sverige både 2019-01-01 och 2019-12-31. Med pensionsinkomst avses inkomst från allmän pension, tjänstepension och privat pension

   pressrelease

   Pensionsgapet mellan kvinnor och män i Västernorrland är 29 procent

   Skillnaden mellan kvinnor och mäns pensioner i Västernorrlands län är 29 procent. Störst är gapet i Örnsköldsviks kommun, 34 procent, och lägst i Sollefteå kommun, 23 procent.

   Pensionsgapet mellan kvinnor och män i Sverige är 31 procent. Omräknat till dagar på ett år betyder det att kvinnor slutar få pension idag 9 september, medan män fortsätter få pension hela året. Nu går en rad kvinnoorganisationer, fackförbund, politiska kvinnoförbund och pensionärsorganisationer samman i ett unikt upprop och kräver att kvinnor ska få pension hela året.

   Skillnaden mellan kvinnor och mäns pensioner i Västernorrlands län är mindre än i riket i genomsnitt, 29 procent. Störst är gapet i Örnsköldsviks kommun, 34 procent, och lägst i Sollefteå, 23 procent. Se lista över alla länets kommuner nedan samt alla Sveriges kommuner och län i bilagor.

   Bakom uppropet Pension hela året står: Centerkvinnorna, Finansförbundet, Forena, Fredrika Bremer-förbundet, FQ Forum- Kvinnor och Funktionshinder, Gröna Kvinnor, KvinnorKan, Kvinnors Rätt, Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté, Pensionärernas riksorganisation (PRO), S-kvinnor, SKPF Pensionärerna, SPF Seniorerna, Sveriges Kvinnolobby, Sverigeunionen av Soroptimistklubbar, Tantpatrullen, Unizon, Vårdförbundet.

   Våra krav:

   • Reformera pensionssystemet med ett tydligt uttalat mål att höja kvinnors pensioner och sluta pensionsgapet.
   • Höj pensionsavgiften för att möjliggöra högre pensioner för alla, men framför allt för kvinnor. Ändra samordningsreglerna med garantipensionen så att varje intjänad krona räknas samt låt grundskyddet följa löne- i stället för prisutvecklingen.
   • Arbetslivet måste bli mer jämställt. De ojämställda pensionerna är en effekt av ett ojämställt arbetsliv och att kvinnor tar större ansvar för det obetalda arbetet. Lönerna måste höjas och villkoren förbättras i kvinnodominerade yrken genom bland annat rätt till heltid. Politiska reformer krävs för att föräldraledighet och VAB ska delas mer lika.
   Kommuner Pensionsgap (%)
   Riket 31
   Västernorrlands län 29
   Örnsköldsvik 34
   Timrå 31
   Sundsvall 30
   Ånge 26
   Härnösand 25
   Kramfors 24
   Sollefteå 23

   Källa: Beräkningen bygger på siffror från Statistiska centralbyrån, SCB. Siffrorna avser total pensionsinkomst för personer 65 år och äldre som har varit folkbokförda i Sverige både 2019-01-01 och 2019-12-31. Med pensionsinkomst avses inkomst från allmän pension, tjänstepension och privat pension.

   pressrelease

   Pensionsgapet mellan kvinnor och män i Östergötland är 33 procent

   Skillnaden mellan kvinnor och mäns pensioner i Östergötlands län är 33 procent. Störst är gapet i Finspångs kommun, 36 procent, och lägst i Ydre kommun, 25 procent.

   Pensionsgapet mellan kvinnor och män i Sverige är 31 procent. Omräknat till dagar på ett år betyder det att kvinnor slutar få pension idag 9 september, medan män fortsätter få pension hela året. Nu går en rad kvinnoorganisationer, fackförbund, politiska kvinnoförbund och pensionärsorganisationer samman i ett unikt upprop och kräver att kvinnor ska få pension hela året.

   I Östergötlands län är pensionsgapet större än i landet i genomsnitt, 33 procent. Störst är gapet i Finspångs kommun, 36 procent, och lägst i Ydre kommun, 25 procent. Se hela listan över länets kommuner nedan samt över alla Sveriges län och kommuner i Bilaga.

   Bakom uppropet Pension hela året står: Centerkvinnorna, Finansförbundet, Forena, Fredrika Bremer-förbundet, FQ Forum- Kvinnor och Funktionshinder, Gröna Kvinnor, KvinnorKan, Kvinnors Rätt, Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté, Pensionärernas riksorganisation (PRO), S-kvinnor, SKPF Pensionärerna, SPF Seniorerna, Sveriges Kvinnolobby, Sverigeunionen av Soroptimistklubbar, Tantpatrullen, Unizon, Vårdförbundet.

   Våra krav:

   • Reformera pensionssystemet med ett tydligt uttalat mål att höja kvinnors pensioner och sluta pensionsgapet.
   • Höj pensionsavgiften för att möjliggöra högre pensioner för alla, men framför allt för kvinnor. Ändra samordningsreglerna med garantipensionen så att varje intjänad krona räknas samt låt grundskyddet följa löne- i stället för prisutvecklingen.
   • Arbetslivet måste bli mer jämställt. De ojämställda pensionerna är en effekt av ett ojämställt arbetsliv och att kvinnor tar större ansvar för det obetalda arbetet. Lönerna måste höjas och villkoren förbättras i kvinnodominerade yrken genom bland annat rätt till heltid. Politiska reformer krävs för att föräldraledighet och VAB ska delas mer lika.
   Kommuner Pensionsgap (%)
   Riket 31
   Östergötlands län 33
   Finspång 36
   Linköping 35
   Boxholm 34
   Mjölby 33
   Motala 32
   Norrköping 32
   Åtvidaberg 31
   Kinda 31
   Valdemarsvik 29
   Söderköping 29
   Ödeshög 28
   Vadstena 27
   Ydre 25

   Källa:Beräkningen bygger på siffror från Statistiska centralbyrån, SCB. Siffrorna avser total pensionsinkomst för personer 65 år och äldre som har varit folkbokförda i Sverige både 2019-01-01 och 2019-12-31. Med pensionsinkomst avses inkomst från allmän pension, tjänstepension och privat pension.

   pressrelease

   Pensionsgapet mellan kvinnor och män i Västerbotten är 28 procent

   Skillnaden mellan kvinnor och mäns pensioner i Västerbottens län är 28 procent. Störst är gapet i Skellefteå kommun, 32 procent, och lägst i Sorsele, 22 procent.

   Pensionsgapet mellan kvinnor och män i Sverige är 31 procent. Omräknat till dagar på ett år betyder det att kvinnor slutar få pension idag 9 september, medan män fortsätter få pension hela året. Nu går en rad kvinnoorganisationer, fackförbund, politiska kvinnoförbund och pensionärsorganisationer samman i ett unikt upprop och kräver att kvinnor ska få pension hela året.

   Skillnaden mellan kvinnor och mäns pensioner i Västerbottens län är mindre än i riket i genomsnitt, 28 procent. Störst är gapet i Skellefteå kommun, 32 procent, och lägst i Sorsele, 22 procent.

   Bakom uppropet Pension hela året står: Centerkvinnorna, Finansförbundet, Forena, Fredrika Bremer-förbundet, FQ Forum- Kvinnor och Funktionshinder, Gröna Kvinnor, KvinnorKan, Kvinnors Rätt, Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté, Pensionärernas riksorganisation (PRO), S-kvinnor, SKPF Pensionärerna, SPF Seniorerna, Sveriges Kvinnolobby, Sverigeunionen av Soroptimistklubbar, Tantpatrullen, Unizon, Vårdförbundet.

   Våra krav:

   • Reformera pensionssystemet med ett tydligt uttalat mål att höja kvinnors pensioner och sluta pensionsgapet.
   • Höj pensionsavgiften för att möjliggöra högre pensioner för alla, men framför allt för kvinnor. Ändra samordningsreglerna med garantipensionen så att varje intjänad krona räknas samt låt grundskyddet följa löne- i stället för prisutvecklingen.
   • Arbetslivet måste bli mer jämställt. De ojämställda pensionerna är en effekt av ett ojämställt arbetsliv och att kvinnor tar större ansvar för det obetalda arbetet. Lönerna måste höjas och villkoren förbättras i kvinnodominerade yrken genom bland annat rätt till heltid. Politiska reformer krävs för att föräldraledighet och VAB ska delas mer lika.
   Kommuner Pensionsgap (%)
   Riket 31
   Västerbottens län 28
   Skellefteå 32
   Norsjö 30
   Vännäs 29
   Malå 28
   Umeå 28
   Robertsfors 28
   Storuman 27
   Nordmaling 27
   Vindeln 27
   Bjurholm 25
   Vilhelmina 25
   Dorotea 24
   Lycksele 24
   Åsele 22
   Sorsele 22

   Källa: Beräkningen bygger på siffror från Statistiska centralbyrån, SCB. Siffrorna avser total pensionsinkomst för personer 65 år och äldre som har varit folkbokförda i Sverige både 2019-01-01 och 2019-12-31. Med pensionsinkomst avses inkomst från allmän pension, tjänstepension och privat pension.

   pressrelease

   Pensionsgapet mellan kvinnor och män i Stockholms län är 30 procent

   Skillnaden mellan kvinnor och mäns pensioner i Stockholms län är 30 procent. Danderyds kommun har det största pensionsgapet i hela landet, 43 procent.

   Pensionsgapet mellan kvinnor och män i Sverige är 31 procent. Omräknat till dagar på ett år betyder det att kvinnor slutar få pension idag 9 september, medan män fortsätter få pension hela året. Nu går en rad kvinnoorganisationer, fackförbund, politiska kvinnoförbund och pensionärsorganisationer samman i ett unikt upprop och kräver att kvinnor ska få pension hela året.

   Skillnaden mellan kvinnor och mäns pensioner i Stockholms län är mindre än i riket i genomsnitt, 30 procent. Men Danderyds kommun har det största pensionsgapet i hela landet, 43 procent. Siffror över länets samtliga kommuner finns i tabell nedan och siffror över alla Sveriges kommuner och län finns i bilagor.

   Bakom uppropet Pension hela året står: Centerkvinnorna, Finansförbundet, Forena, Fredrika Bremer-förbundet, FQ Forum- Kvinnor och Funktionshinder, Gröna Kvinnor, KvinnorKan, Kvinnors Rätt, Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté, Pensionärernas riksorganisation (PRO), S-kvinnor, SKPF Pensionärerna, SPF Seniorerna, Sveriges Kvinnolobby, Sverigeunionen av Soroptimistklubbar, Tantpatrullen, Unizon, Vårdförbundet.

   Våra krav:

   • Reformera pensionssystemet med ett tydligt uttalat mål att höja kvinnors pensioner och sluta pensionsgapet.
   • Höj pensionsavgiften för att möjliggöra högre pensioner för alla, men framför allt för kvinnor. Ändra samordningsreglerna med garantipensionen så att varje intjänad krona räknas samt låt grundskyddet följa löne- i stället för prisutvecklingen.
   • Arbetslivet måste bli mer jämställt. De ojämställda pensionerna är en effekt av ett ojämställt arbetsliv och att kvinnor tar större ansvar för det obetalda arbetet. Lönerna måste höjas och villkoren förbättras i kvinnodominerade yrken genom bland annat rätt till heltid. Politiska reformer krävs för att föräldraledighet och VAB ska delas mer lika.
   Kommuner Pensionsgap (%)
   Riket 31
   Stockholms län 30
   Danderyd 43
   Täby 39
   Lidingö 38
   Vaxholm 36
   Österåker 35
   Nykvarn 34
   Vallentuna 33
   Salem 32
   Sollentuna 32
   Upplands Väsby 32
   Nacka 31
   Sigtuna 31
   Järfälla 31
   Upplands-Bro 31
   Tyresö 31
   Ekerö 30
   Södertälje 29
   Stockholm 29
   Norrtälje 28
   Värmdö 28
   Huddinge 28
   Nynäshamn 27
   Solna 27
   Haninge 26
   Botkyrka 26
   Sundbyberg 23

   Källa: Beräkningen bygger på siffror från Statistiska centralbyrån, SCB. Siffrorna avser total pensionsinkomst för personer 65 år och äldre som har varit folkbokförda i Sverige både 2019-01-01 och 2019-12-31. Med pensionsinkomst avses inkomst från allmän pension, tjänstepension och privat pension.

    pressrelease

    Pensionsgapet mellan kvinnor och män i Norrbottens län är 28 procent

    Skillnaden mellan kvinnor och mäns pensioner i Norrbottens län är 28 procent. Störst är gapet i Piteå kommun, 33 procent, och lägst i Överkalix kommun, 21 procent.

    Pensionsgapet mellan kvinnor och män i Sverige är 31 procent. Omräknat till dagar på ett år betyder det att kvinnor slutar få pension idag 9 september, medan män fortsätter få pension hela året. Nu går en rad kvinnoorganisationer, fackförbund, politiska kvinnoförbund och pensionärsorganisationer samman i ett unikt upprop och kräver att kvinnor ska få pension hela året.

    Skillnaden mellan kvinnor och mäns pensioner är mindre i Norrbottens län än i riket, 28 procent. Störst är gapet i Piteå kommun, 33 procent, och lägst i Överkalix, 21 procent. Se hela listan över länets kommuner nedan. Siffror över alla Sveriges kommuner och län finns i bilaga.

    Bakom uppropet Pension hela året står: Centerkvinnorna, Finansförbundet, Forena, Fredrika Bremer-förbundet, FQ Forum- Kvinnor och Funktionshinder, Gröna Kvinnor, KvinnorKan, Kvinnors Rätt, Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté, Pensionärernas riksorganisation (PRO), S-kvinnor, SKPF Pensionärerna, SPF Seniorerna, Sveriges Kvinnolobby, Sverigeunionen av Soroptimistklubbar, Tantpatrullen, Unizon, Vårdförbundet.

    Våra krav:

    • Reformera pensionssystemet med ett tydligt uttalat mål att höja kvinnors pensioner och sluta pensionsgapet.
    • Höj pensionsavgiften för att möjliggöra högre pensioner för alla, men framför allt för kvinnor. Ändra samordningsreglerna med garantipensionen så att varje intjänad krona räknas samt låt grundskyddet följa löne- i stället för prisutvecklingen.
    • Arbetslivet måste bli mer jämställt. De ojämställda pensionerna är en effekt av ett ojämställt arbetsliv och att kvinnor tar större ansvar för det obetalda arbetet. Lönerna måste höjas och villkoren förbättras i kvinnodominerade yrken genom bland annat rätt till heltid. Politiska reformer krävs för att föräldraledighet och VAB ska delas mer lika.
    Kommuner Pensionsgap (%)
    Riket 31
    Norrbottens län 28
    Piteå 33
    Kiruna 30
    Luleå 30
    Älvsbyn 30
    Gällivare 28
    Arvidsjaur 27
    Kalix 27
    Boden 25
    Arjeplog 24
    Övertorneå 23
    Jokkmokk 23
    Pajala 22
    Haparanda 21
    Överkalix 21

    Källa: Beräkningen bygger på siffror från Statistiska centralbyrån, SCB. Siffrorna avser total pensionsinkomst för personer 65 år och äldre som har varit folkbokförda i Sverige både 2019-01-01 och 2019-12-31. Med pensionsinkomst avses inkomst från allmän pension, tjänstepension och privat pension.