Årets vinnare av Svenska Jämställdhetspriset är Yalla Trappan!

2021 års vinnare av Svenska Jämställdhetspriset är det arbetsintegrerade sociala matlagning- sömnad- och städföretaget Yalla Trappan! Priset delades ut på Forum Jämställdhets digitala prisceremoni den 2 februari. I motiveringen lyfts bland annat att Yalla Trappan är en väg till arbete och ekonomisk självständighet för en grupp kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden.

– Kvinnor som invandrat till Sverige med kort utbildning har svårare att komma i arbete än andra grupper. Yalla Trappan har nått fram till dem och gjort det möjligt för dem att bygga en yrkesidentitet, bli ekonomiskt självständiga och ta makten över sina egna liv. Det har positiva effekter för kvinnorna själva, för deras barn som ser sina mammor som förbilder och för det omgivande samhället, kommenterar juryns ordförande Camilla Wagner.

Priset togs emot av Christina Merker-Siesjö, ordförande för Yalla Trappan.

– Det är en glädjens och stolthetens dag för oss på Yalla Trappan som får motta detta viktiga pris. Vi representerar ett 20-tal nationaliteter. Vi binder med kvinnokrafter en solidaritetens väv med alla kvinnor som fortfarande inte har tillgång till hälsa, utbildning och arbetslivet runt om i världen. Här på Yalla Trappan äger vi, beslutar vi och driver företaget tillsammans. Vi fokuserar på det vi människor har gemensamt och inte vad som skiljer oss åt.

Priset delades ut av Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör Lena Ag under konferensen Forum Jämställdhet som hålls den 2-3 februari. Forum Jämställdhet är Sveriges största jämställdhetskonferens som för första gången arrangeras digitalt. Konferensen vänder sig till privata, offentliga och fackliga organisationer och syftar till att ge kunskap, verktyg och kraft att skapa bättre och mer jämställda verksamheter.

För frågor och kommentarer:
Clara Berglund, vd Forum Jämställdhet AB, Telefon: 070-756 77 91

Juryns motivering: 
Årets vinnare har gjort det möjligt för otaliga kvinnor att bli självförsörjande, bygga en yrkesidentitet och stärka sin röst i samhället. På tio år har matlagning- sömnad- och städföretaget Yalla Trappan växt från sex till 45 anställda och utvecklat flera olika innovativa verksamheter i Malmö så som mentorskapsprogrammet ”Y-Allas väg till arbete”, ”Yallas jämställda hem” som utbildar och stärker ensamkommande ungdomar och ”Yalla lotsar” som arbetar för att fler barn ska börja på förskola. Företagets uthålliga, jämställdhetsintegrerade och framgångsrika metoder har spridits till flera delar av Sverige och når ut till en av de grupper som står allra längst från arbets- och samhällslivet. Yalla Trappan och alla de kvinnor som är och har varit delaktiga i verksamheten inspirerar till bättre integrations- och jämställdhetsarbete och fler och växande sociala företag. Tack för att ni visar vägen!

I priskommittén för Svenska Jämställdhetspriset 2021 sitter:
Alán Ali, ordförande MÄN
Anders Danielsson, landshövding Västra Götalands län
Anna Giotas Sandquist, ordförande Sveriges Kvinnolobby
Anna Serner vd Svenska Filminstitutet
Camilla Wagner, ordförande Forum Jämställdhet
Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads
Lina Thomsgård, chef Stockholms Kvinnohistoriska