Budget 2021: Den ekonomiska ojämställdheten består

Igår presenterade regeringen och samarbetspartierna budgetpropositionen för 2021. Sveriges Kvinnolobby har granskat budgeten och är kritiska till att regeringen, trots rekordsatsningar på mer än 100 miljarder kronor, inte tar chansen att utmana den ekonomiska ojämställdheten.

– De ökade anslagen till kommuner och regioner är välkomna men otillräckliga. Välfärden var underfinansierad redan innan coronakrisen. Nu är läget än värre och med en allt äldre befolkning kommer behoven fortsätta att öka. För att kunna erbjuda en god vård och omsorg och förbättra villkoren i välfärdens kvinnodominerade yrken krävs mer än 90 miljarder de närmaste åren, säger Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges Kvinnolobby.

Sveriges Kvinnolobby välkomnar också höjda pensioner, men efterlyser en bredare reformering av pensionssystemet.

– Det nuvarande pensionssystemet är för snålt och förstärker ekonomiska skillnader mellan kvinnor och män. Många kvinnor har svårt att leva på sin pension trots att de arbetat ett helt liv, andra som har tagit ett stort ansvar för hem och familj lever i fattigdom. Det är ovärdigt. Vårt budskap till pensionsgruppen är att pensionssystemet borde reformeras från grunden, säger Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges Kvinnolobby.

Läs Sveriges Kvinnolobbys kommentarer till budgetpropositionen för 2021 i sin helhet här.