Idag slutar kvinnor i Skåne få pension

Pensionsgapet mellan kvinnor och män i Skåne län är 31 procent. Omräknat till dagar på ett år betyder det att kvinnor slutar få pension idag 9 september, medan män fortsätter få pension hela året.

Vellinge kommun har länets största pensionsgap, 41 procent. Lägst är gapet i Tomelilla, 26 procent. Lista över pensionsgapet i alla länets kommuner finns nedan, för siffror över alla kommuner och län i Sverige se bilaga.

Många kvinnor som arbetat ett helt yrkesliv har ändå så låga pensioner att de knappt skiljer sig från den som inte arbetat alls. Med den takt vi har idag kommer pensionerna inte vara jämställda förrän dagens tonåringar lämnar arbetslivet. Nu går en rad kvinnoorganisationer, fackförbund, politiska kvinnoförbund och pensionärsorganisationer samman i ett unikt upprop och kräver att kvinnor ska få pension hela året. 

Bakom uppropet Pension hela året står: Centerkvinnorna, Finansförbundet, Forena, Fredrika Bremer-förbundet, FQ Forum- Kvinnor och Funktionshinder, Gröna Kvinnor, KvinnorKan, Kvinnors Rätt, Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté, Pensionärernas riksorganisation (PRO), S-kvinnor, SKPF Pensionärerna, SPF Seniorerna, Sveriges Kvinnolobby, Sverigeunionen av Soroptimistklubbar, Tantpatrullen, Unizon, Vårdförbundet.

Våra krav:

  • Reformera pensionssystemet med ett tydligt uttalat mål att höja kvinnors pensioner och sluta pensionsgapet.
  • Höj pensionsavgiften för att möjliggöra högre pensioner för alla, men framför allt för kvinnor. Ändra samordningsreglerna med garantipensionen så att varje intjänad krona räknas samt låt grundskyddet följa löne- i stället för prisutvecklingen.
  • Arbetslivet måste bli mer jämställt. De ojämställda pensionerna är en effekt av ett ojämställt arbetsliv och att kvinnor tar större ansvar för det obetalda arbetet. Lönerna måste höjas och villkoren förbättras i kvinnodominerade yrken genom bland annat rätt till heltid. Politiska reformer krävs för att föräldraledighet och VAB ska delas mer lika.
Kommun Pensionsgap (%)
Riket 31
Skåne län 31
Vellinge 41
Båstad 40
Lomma 38
Höganäs 37
Kävlinge 36
Ängelholm 35
Staffanstorp 34
Helsingborg 33
Perstorp 33
Svedala 33
Bromölla 32
Ystad 32
Höör 32
Osby 32
Trelleborg 31
Åstorp 31
Landskrona 31
Bjuv 31
Klippan 31
Kristianstad 31
Lund 30
Eslöv 30
Hässleholm 30
Skurup 30
Örkelljunga 30
Burlöv 29
Svalöv 29
Sjöbo 29
Simrishamn 29
Östra Göinge 29
Hörby 29
Malmö 28
Tomelilla 26


Källa: Beräkningen bygger på siffror från Statistiska centralbyrån, SCB. Siffrorna avser total pensionsinkomst för personer 65 år och äldre som har varit folkbokförda i Sverige både 2019-01-01 och 2019-12-31. Med pensionsinkomst avses inkomst från allmän pension, tjänstepension och privat pension.