Jönköping står värd för Sveriges största jämställdhetskonferens!

Den 5-6 februari 2020 samlas experter, politiker, tjänstepersoner och föreläsare från hela landet på Elmia i Jönköping. Då är det dags för årets upplaga av Sveriges största konferens för jämställdhet – Forum Jämställdhet. Konferensen arrangerades i Luleå 2019 och lockade då över 1000 besökare. Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen och författaren Cordelia Fine är klara talare.

– Förra året var det ett stort tryck på biljetterna och konferensen var slutsåld redan i december, berättar Fanny Cavalli som är projektledare för Forum Jämställdhet.

Årets konferens har tema Agenda 2030 och flera av programpunkterna kopplar ihop viktiga utvecklingsfrågor och samhällsutmaningar med ett jämställdhetsperspektiv.

– 2020 är det 10 år kvar att uppnå agenda 2030. Vi vill med programmet visa hur jämställdhetsarbete kan bidra till att agendan nås i sin helhet och se till att jämställdhet inte glöms bort när organisationer nu står inför att accelerera sitt arbete med Agenda 2030, säger Fanny Cavalli.

Jämställdhetsministern och prisbelönta författaren Cordelia Fine klara talare

Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (Mp) och den brittiska psykologen och professorn Cordelia Fine är bland de första namnen som släpps ur programmet. Åsa Lindhagen som också har ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation, medverkar i två pass, ett där hon blir utfrågad om regeringens jämställdhetspolitik och ett seminarium om segregation tillsammans med Vladimir Ahmed från organisationen Vi är Sverige. Samtalet handlar om hur olika typer av jämställdhetsarbete kan vara en metod för att motverka segregation.

Den brittiska professorn Cordelia Fine är författare till de prisbelönade böckerna Testosteron Rex och Delusions of gender. Hon skriver regelbundet i Wall Street Journal och New York Times och bemöter föreställningar om biologiska skillnader mellan kön som förklaringsmodell för traditionella könsroller och det ojämställda samhället. Hon kommer under Forum Jämställdhet att reda ut vad som är myt och vad som är forskningsbelagda fakta om relationerna mellan könshormon, hjärnan och det ojämställda samhället.

Många höjdpunkter i det öppna programmet
Även allmänheten är välkommen till Forum Jämställdhet. Det öppna programmet är kostnadsfritt och arrangeras av Jönköpings kommun, Region Jönköpings län, Länsstyrelsen i Jönköping och Jönköping University. Här visas en bredd av jämställdhetsarbete som pågår i Jönköpings län med omnejd. Programmet innehåller föreläsningar, panelsamtal, kulturinslag och mycket mer.

Ur det öppna programmet:

  • Normstorm – hur mycket norm är du? – Jönköpings kommun
  • Pappa kom hem – Studiecirkel kring föräldraskap för män med utländsk härkomst – Uppvidinge kommun
  • Jämställdhetsutmaningar i näringslivet – CSR Småland
  • Innovativt sammanhållet våldspreventivt arbete – Kvinno- och tjejjouren i Jönköping, Jönköpings kommun, Smålandsidrotten och Länsstyrelsen
  • Så här bryter vi den könssegregerade arbetsmarknaden i länet! – Jämställdhetsrådet i Jönköpings län
  • Leia – Nätverket för spelande tjejer – Sverok

Mer om Forum Jämställdhet

Forum Jämställdhet är Sveriges största jämställdhetskonferens. Vi samlar chefer, förtroendevalda och experter från offentlig och privat sektor. Vi erbjuder dig en möjlighet att höja din kompetens, utveckla din verksamhet och knyta professionella kontakter. Fördjupande seminarier och interaktiva verkstäder skapar verktyg för bättre och mer jämställda verksamheter. Varje år delas också utmärkelsen Svenska Jämställdhetspriset ut på konferensen. Nominera en verksamhet som du anser har bidragit till ett mer jämställt samhälle på www.forumjamstalldhet.se/jamstalldhetspriset.

Mer information finns på Forum Jämställdhets hemsida: www.forumjamstalldhet.se