Kvinnoorganisationer anmäler SVT:s surrogatinslag till granskningsnämnden

SVT rapporterar ensidigt och okritiskt om hur coronakrisen hindrar svenskar från att hämta barn som beställts genom surrogatmödraskap i fattiga länder. Ingenstans nämns de stora risker som surrogatmödraskap innebär för de utsatta kvinnor som bär och föder barnen. Nu anmäler Sveriges Kvinnolobby SVT för brott mot kravet om opartiskhet. 

– SVT gör sig till en megafon för surrogatindustrin när de sprider okritiska intervjuer med surrogatföretagens kunder och jurister. Genom att ensidigt höra surrogatföretagens perspektiv bryter SVT mot granskningsnämndens krav på opartiskhet, säger Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges Kvinnolobby. 

Frågan om surrogatmödraskap utreddes under förra mandatperioden. Utredningen kom fram till att surrogatmoderskap inte bör införas i Sverige. Utredningen slog även fast att handel med kvinnors reproduktivitet är oförenlig med grundläggande konventioner om kvinnors och barns rättigheter.

– Coronapandemin avslöjar än en gång att surrogatmoderskap medför risker som inte går att förutse och reglera bort. För att förhindra att ännu fler kvinnor och barn far illa måste Sverige täppa till luckorna i lagstiftningen genom att införa ett aktivt förbud mot alla former av surrogatmoderskap, säger Clara Berglund. 

En rad kvinnoorganisationer och politiska kvinnoförbund har reagerat över medias ensidiga rapportering om surrogatmödraskap. Läs mer här.

Inslagen som anmäls till granskningsnämnden sändes den 19 april i Rapport och Aktuellt.