Pensionsgapet mellan kvinnor och män i Värmland är 30 procent

Skillnaden mellan kvinnor och mäns pensioner i Värmlands län är 30 procent. Störst är gapet i Hammarö kommun, 35 procent och lägst i Årjängs kommun, 25 procent.

Pensionsgapet mellan kvinnor och män i Sverige är 31 procent. Omräknat till dagar på ett år betyder det att kvinnor slutar få pension idag 9 september, medan män fortsätter få pension hela året. Nu går en rad kvinnoorganisationer, fackförbund, politiska kvinnoförbund och pensionärsorganisationer samman i ett unikt upprop och kräver att kvinnor ska få pension hela året.

Skillnaden mellan kvinnor och mäns pensioner i Värmlands län är mindre än i riket i genomsnitt, 30 procent. Störst är gapet i Hammarö kommun, 35 procent och lägst i Årjängs kommun, 25 procent. Siffror över länets samtliga kommuner finns i tabell nedan och siffror över alla Sveriges kommuner och län finns i bilagor.

Bakom uppropet Pension hela året står: Centerkvinnorna, Finansförbundet, Forena, Fredrika Bremer-förbundet, FQ Forum- Kvinnor och Funktionshinder, Gröna Kvinnor, KvinnorKan, Kvinnors Rätt, Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté, Pensionärernas riksorganisation (PRO), S-kvinnor, SKPF Pensionärerna, SPF Seniorerna, Sveriges Kvinnolobby, Sverigeunionen av Soroptimistklubbar, Tantpatrullen, Unizon, Vårdförbundet.

Våra krav:

  • Reformera pensionssystemet med ett tydligt uttalat mål att höja kvinnors pensioner och sluta pensionsgapet.
  • Höj pensionsavgiften för att möjliggöra högre pensioner för alla, men framför allt för kvinnor. Ändra samordningsreglerna med garantipensionen så att varje intjänad krona räknas samt låt grundskyddet följa löne- i stället för prisutvecklingen.
  • Arbetslivet måste bli mer jämställt. De ojämställda pensionerna är en effekt av ett ojämställt arbetsliv och att kvinnor tar större ansvar för det obetalda arbetet. Lönerna måste höjas och villkoren förbättras i kvinnodominerade yrken genom bland annat rätt till heltid. Politiska reformer krävs för att föräldraledighet och VAB ska delas mer lika.
Kommuner Pensionsgapet (%)
Riket 31
Värmlands län 30
Hammarö 35
Grums 34
Storfors 32
Karlstad 32
Hagfors 31
Forshaga 31
Kil 31
Kristinehamn 30
Munkfors 30
Arvika 30
Sunne 30
Säffle 28
Filipstad 26
Torsby 26
Eda 26
Årjäng 25

Källa: Beräkningen bygger på siffror från Statistiska centralbyrån, SCB. Siffrorna avser total pensionsinkomst för personer 65 år och äldre som har varit folkbokförda i Sverige både 2019-01-01 och 2019-12-31. Med pensionsinkomst avses inkomst från allmän pension, tjänstepension och privat pension.