Regeringens och samarbetspartiernas jämställdhetssatsningar är otillräckliga – Sveriges Kvinnolobby kommenterar vårbudgeten

Den ekonomiska ojämställdheten kan komma att öka under 2019. Det konstaterar regeringen själva i årets vårbudget. För att vända utvecklingen krävs strukturella reformer som omfördelar pengar från män till kvinnor och som får fler utrikes födda kvinnor i arbete.

Sveriges Kvinnolobby har tagit del av regeringens vårbudget som innehåller flera välkomna jämställdhetssatsningar. Bland annat investerar regeringen 90 miljoner i arbete mot mäns våld mot kvinnor och finansieringen till Jämställdhetsmyndigheten återställs genom att 40 miljoner skjuts till. Samtidigt riskerar årets stora ekonomiska reformer att öka den ekonomiska ojämställdheten.

– En feministisk regering borde inte tillåta att skillnaderna mellan mäns och kvinnors disponibla inkomster ökar, men det är just det som händer och som regeringen själva skriver i budgeten. Utvecklingen beror dels på skattereformer som gjordes i Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation i höstas. Men även nya reformer så som sänkning av arbetsgivaravgifterna för vissa företag kommer med största sannolikhet gynna män mer än kvinnor, kommenterar Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnolobby.

Sveriges Kvinnolobby är särskilt kritisk till att regeringen inte gör mer för att stärka utrikes födda kvinnors arbetskraftsdeltagande.

– Det är bra att regeringen säger att utrikes födda kvinnor särskilt ska prioriteras i lokala jobbspår och att man satsar 10 miljoner på utrikes födda kvinnors företagande, men vad hjälper det när man samtidigt gör så stora nedskärningar i Arbetsförmedlingen och helt stoppar extratjänsterna som fram tills nu har varit det enda anställningsstöd som inte har dominerats av män, avslutar Clara Berglund.

Ta del av hela Sveriges Kvinnolobbys kommentar om vårdbudgeten och vårändringsbudgeten här.