Välkommen att delta som utställare på Jämställdhetsdagarna

Jämställdhetsdagarna är den enda nationella konferensen för professionella om jämställdhetsarbete i offentlig och privat verksamhet. Här samlas ledning och verksamhetsfolk på olika nivåer – chefer och förtroendevalda, kvalitetsutvecklare, controllers och sakkunniga, verksamheternas professioner, jämställdhetsstrateger och verksamhetsutvecklare, ägare och styrelseledamöter i offentliga och privata verksamheter. Vi förväntar oss uppemot 1 000 deltagare till Jämställdhetsdagarna.

Du kan nu anmäla dig som utställare under Jämställdhetsdagarna på  www.jamstalldhetsdagarna.se

För frågor och information om utställning kontakta Ingela Simonsson ingela.simonsson@jamstalldhetsdagarna.se 08-54651510 för andra frågor kontakta Malpuri Groth malpuri.groth@jamstalldhetsdagarna.se

Konferensen utgår från de jämställdhetspolitiska målen och stöter de mot rådande samhällsutmaningar. Programmet presenterar det nyaste och det mest relevanta arbetet med jämställdhetsintegrering och ger omvärldsbevakning med allt från FN:s arbete med de nya hållbara utvecklingsmålen till uppdatering av pågående utredningar och propositioner. Företagens CSR-arbete och offentliga upphandlingar diskuteras. Konkreta resultat och goda exempel från genomförda satsningar med jämställdhetsintegrering i olika verksamheter presenteras samt komma- igång-utbildningar med grundläggande kunskap kommer att erbjudas.

Arrangörer för konferensen är Sveriges Kvinnolobby och MCI Scandinavia.

Facebook.com/jamdagarna

@jamdagarna på Twitter

@jamstalldhetsdagarna på Instagram 

#jamdagarna