Namninsamling: Agera mot våldtäkterna!

Under de första veckorna av 2017 har vi nåtts av flera hemska nyheter om våldtäkter och gruppvåldtäkter. Det sexuella våldet mot kvinnor är brutalt och den senaste tidens rapporter tyder på stor råhet och hänsynslöshet. Så skriver vår medlemsorganisation Varken Hora eller Kuvad i inledningen till en namninsamling med krav på att justitieminister Morgan Johansson agerar.

Uppropet är en reaktion på stora brister i det svenska rättssystemet ifråga om hur våldtäkt och andra sexualbrott hanteras och lagförs. 2013 lagfördes endast 178 personer i Sverige för våldtäkt. Det är en minskning med 78 personer sedan 2008, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ). BRÅ uppskattar också att högst 23 procent av våldtäkterna i Sverige polisanmäls.

Uppropet kräver:
– Högre straff för våldtäkt och andra sexualbrott
– Mer resurser till polisen för att utreda brott riktade mot kvinnor
– En statlig informationskampanj om var man kan vända sig och hur man ska agera om man utsätts för sexuellt våld
– Utbildningsinsatser för killar och män från grundskolan upp till universitet men också i manligt dominerande organisationer och för nyanlända

Läs mer och skriv under här.