Nätverksträff med Flickaplattformen

Flickaplattformen bjuder in till nätverksträff den 3 mars! Flickaplattformen berättar mer om projektet, diskuterar de behov som finns inom civilsamhället för att flickors rättigheter ska bli en prioriterad fråga, samt nystar i hur man kan samarbeta för att stärka varandra.

Kom till Flickaplattformens första nätverksträff och lunch för alla potentiella samarbetsorganisationer! Träffen ger en utmärkt möjlighet att träffa andra aktörer inom området.

Flickaplattformen är ett treårigt projekt som finansieras av Svenska Postkodlotteriet och drivs av organisationerna Hungerprojektet och Crossing Boarders. Flickaplattformen kommer att samla aktörer som vill arbeta för jämställdhet och flickors rättigheter för att vi tillsammans ska kunna göra större skillnad och är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbete som utgår från alla människors lika värde.

Läs mer om eventet och anmäl dig och din organisation här! Sista anmälningsdag är 20 februari.

Flickaplattformens hemsida.