Nätverksträff om jämställdhetsbudgetering

Datum 11 dec 2019

Tid 13:00 - 16:00

Den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige bjuder in till en nätverksträff i Stockholm den 11 december på temat ”Snacka om pengarna – om genusbudgetering i Sverige”. Vid nätverksträffen presenteras en kartläggning av kommunernas arbete med genusbudgetering.

Inom ramen för Nätverket för Feministisk Stadsplanering har vi arrangerat ett antal nätverksträffar med fokus på platser, dess utformning och användning. Men hur ser vi till att det satsas på rätt aktiviteter och funktioner? Hur får vi en deltagandeprocess som säkerställer att vi sätter rätt budget och fördelar resurserna enligt de lokala behoven som finns?

Under denna nätverksträff diskuterar vi konkreta jämställdhetsverktyg för budgetering, vilka ekonomiska vinster feminism kan ge och den roll som pengar kan ha när det kommer till medborgarinflytande. Vi lyfter olika initiativ för genusbudgetering och diskuterar förutsättningarna för att låta behoven styra pengarna i stadsplaneringsprocessen.

Program:

13.00 Mingel
13.30 Inledning (Cornelis Uittenbogaard & Marika Johansson, Tryggare Sverige)
13.45 Värdet av en feministisk process (Generalsekreterare Clara Berglund, Sveriges Kvinnolobby)
14.00 Genusbudgetering i Sverige – en kartläggning (Kriminolog Sanna Quirico,Tryggare Sverige)
14.30 Jämställd upphandling (Verksamhetsutvecklare Beatrice Nordling, Uppsalahem AB)
14.45 #Urbangirlsmovement (Projektledare Elin Andersson Fabre)
15.00 Paus
15.15 Att vända på myntet – finansiering av stöd till brottsutsatta (GS Sören Sanz, Akillesjouren)
15.30 Diskussion
16.00 Avslutning

Tid: Onsdag 11 december, klockan 13.00-16.00
Plats: Tryggare Sveriges kontor, Carl-Gustaf Lindstedts gata 3 (Kungsholmen)
Anmälan: Anmälan till Marika.johansson@tryggaresverige.org *
Kostnad: Ingen kostnad!

Genom att registrera dig blir du automatiskt medlem i Nätverket för Feministisk Stadsplanering. Det innebär att du är positiv till det övergripande konceptet feministisk stadsplanering, att du i största möjliga mån medverkar aktivt vid nätverksträffar samt genom tankar och diskussioner driver utvecklingen framåt.