New York stärker lag mot människohandel

Staten New York har stärkt lagstiftningen mot trafficking genom att enhälligt anta Trafficing Victims Protection and Justice Act (TVPJA). TVPJA är en omfattande lag som innebär ett expanderat skydd och hjälp för brottsoffer samt ökar straffet för förövarna. 

Organisationen The Coalition Against Trafficking in Women (CATW) är mycket positiva till att delstatsparlamentet röstat igenom förslaget:

”Av alla viktiga röster som stått bakom lagförslaget så var det överlevarnas egna berättelser som var avgörande i att upplysa lagstiftarna om de brott som begåtts mot dem av deras hallickar och köpare. New York har tagit ett stort steg mot att förstå, förebygga och bestraffa exploatering.” Taina Bien-Aimé, CATW:s VD

Läs mer om antagandet av den nya lagstiftningen här.

The Coalition Against Trafficking in Women är en icke-statlig organisation som arbetar för att avskaffa människohandel och kommersiell sexuell exploatering av kvinnor och flickor världen över.