Nordiska Ministerrådet har skapat ett nätverk för civilsamhället!

Nordiska ministerrådet har etablerat ett nordiskt civilsamhällsnätverk bestående av 40 organisationer. Nätverkets uppgift är att påverka Nordiska ministerrådets arbete med Our Vision 2030. Our Vision 2030 är Nordiska ministerrådets vision för det nordiska samarbetet och innebär att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030. Sveriges Kvinnolobby sitter med i nätverket tillsammans med vår medlemsorganisation IKF, bland många andra.

2014 genomförde Sveriges Kvinnolobby konferensen Nordiskt Forum tillsammans med systerorganisationer i de andra nordiska länderna. Vi samarbetar också regelbundet med nordiska organisationer i olika projekt. Nu skalar vi upp det nordiska samarbetet ytterligare.

-Det nordiska samarbetet är viktigt för kvinnorörelsen och för det breda civilsamhället i Sverige och Norden. Våra länder kännetecknas av ett starkt och oberoende föreningsliv som driver samhällsutvecklingen framåt, säger Hanna Stenström som är Sveriges Kvinnolobbys representant i nätverket.

Mer information om det nya samarbetet hittar ni på Nordiska ministerrådets hemsida.