Ny antologi: Utvägar – feministiska allianser för en solidarisk framtid

Den 10 februari utkommer antologin Utvägar – feministiska allianser för en solidarisk framtid på Ordfront Förlag. Antologin tar sin utgångspunkt i kvinnorättskonferensen Nordiskt forum och Feministisk festival Malmö som ägde rum i juni 2014. 

Antologin är sammanställd i samarbete mellan organisationen Settings och tidningen Feministiskt perspektiv. Bland de medverkande finns några av de mest tongivande feministiska rösterna från såväl den inhemska som internationella scenen: Skribenter, aktivister och forskare som Ulrika Dahl, Maud Eduards, Cynthia Enloe, Katrine Kielos, Paulina de los Reyes, Tiina Rosenberg, Amina Wadud m.fl. skriver om allt från säkerhetspolitik, ekonomi och migration till sexualitet, våld, arbete och miljö.

Förutom nyskrivna texter innehåller Utvägar några av de anföranden och intervjuer med gäster som deltog i Settings och Feministiskt Perspektivs
evenemang Feministisk Talkshow på Nordiskt Forum. Tillsammans vill texterna visa på feminismens visionära drivkraft. Ur förordet:

Vi förenades i uppfattningen att vår sargade tid är i stort behov av feminism, men feminism reduceras och görs ohörbar genom att framställas som en fråga för enbart feminister. Det var i all anspråkslöshet en storartad tanke: världen behöver utvägar – feministiska allianser för en solidarisk framtid.

Läs mer om antologin och ta del av release-stop och intervjuer här.