Ny ekonomisk agenda för kvinnors rättigheter

Dagens globala ekonomi är långt ifrån anpassad för kvinnor. I den nya rapporten ”Transforming Economies, Realizing Rights”  presenterar UN Women en ny ekonomisk agenda baserad på kvinnors mänskliga rättigheter.

UN Women’s rapport bygger på erfarenheter från arbete för jämställdhet och kvinnors rättigheter runt om i världen. Rapporten lyfter de viktigaste punkterna för en ny långsiktig politisk agenda med syftet att omarbeta globala ekonomier med hänsyn till kvinnors rättigheter. Analyser presenteras om vilka ekonomiska aspekter som behövs och fungerar för kvinnor samt hur de ska förverkligas.

Rapporten lyfter bland annat kvinnors rätt till lika lön, säkra arbetsförhållanden, tillräcklig pension och vikten av en välutvecklad omsorgssektor för kvinnors ekonomiska självständighet.

Läs hela rapporten här.

Rapporten lanseras i samband med Pekingplattformens 20-årsjubileum: Beijing+20.