Socialdemokraterna i EU-parlamentet, S&D, lanserar en ny EU-plattform som ska driva på arbetet för att förbjuda sexistisk reklam.

Plattformen består av städer som på olika sätt jobbar för att motverka eller förbjuda sexistisk reklam i de offentliga rummen. Genom att skriva under Charter of Commitment Against Sexist Advertising kan städer bli delaktiga i nätverket. Syftet är att uppmuntra makthavare på lokal nivå att säga nej till sexistisk reklam. Plattformen kan användas för att dela med sig av goda exempel, lära av andras erfarenheter och tillsammans utveckla strategier för att säkerställa att offentliga platser är fria från sexism.

Här kan du läsa mer om den nya EU-plattformen.

Sveriges Kvinnolobby driver sedan 2013 kampanjen Reklamera som verkar för en lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam. Tillsammans med allmänheten utövar vi påtryckningar på företag, politiker och reklambranschen. Med Reklamera vill vi uppmana till handling och visa att vi är många som fått nog av sexistisk reklam.

Här kan du läsa mer om Sveriges Kvinnolobbys arbete mot könsdiskriminerande reklam och kampanjen Reklamera!