Ny forskningsöversikt om jämställdhet och civilsamhället

En ny översikt visar att jämställdhetsfrågorna inte uppmärksammats så mycket i forskning om det civila samhället. Översikten har publicerats på civsam.se.

Många frivilligorganisationer har genom historien spelat en viktig roll i det svenska jämställdhetsarbetet. Men jämställdhetsfrågorna har inte uppmärksammats så mycket i forskningen om det civila samhället.

Det visar en ny översikt som publicerats på webbplatsen civsam.se som samlar vetenskaplig kunskap om det civila samhället i Sverige. Analysen har genomförts av Elin Lindström, Charlotte Holgersson och Johan Hvenmark.

Du hittar översikten här.