Ny handlingsplan mot prostitution och människohandel

Regeringen har tagit fram en ny handlingsplan mot prostitution och människohandel.

Förra året identifierades 225 personer i Sverige som offer eller potentiella offer för människohandel. Patrik Cederlöf, utredare på Jämställdhetsmyndigheten säger att mörkertalet kan vara stort och att det troligtvis rör sig om fler personer. Nu lägger regeringen fram en ny handlingsplan i syfte att förebygga och motverka prostitution och människohandel för alla ändamål. Stöd och bättre skydd ska ges till de personer som är utsatta.

Handel med människor är en allvarlig form av organiserad brottslighet och en grov kränkning av individers rätt att bestämma över sina egna kroppar och liv. Det är främst kvinnor och barn världen över som varje år utsätts för människohandel och det är mycket vanligt att dessa utnyttjas sexuellt. Förutom prostitution och andra former av sexuellt utnyttjande utsätts många av människohandelns offer för tvångsarbete, slaveri, organhandel eller andra former av utnyttjanden.

Det är de statliga myndigheterna som är ansvariga för att personer som begår dessa brott ställs inför rätta. Utöver det har de som är utsatta rätt att få stöd enligt svensk och internationell lag.

Här kan du läsa mer om Jämställdhetsmyndighetens arbete mot prostitution och människohandel och här mer om den nya handlingsplanen.

Sveriges Kvinnolobby verkar för att sexköpslagen ska utvidgas så att även svenskars sexköp i utlandet kriminaliseras. I december 2017 lämnade regeringen ett sådant förslag genom en lagrådsremiss. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018. Läs mer här.