Ny jämställdhetssatsning

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har ingått en ny överenskommelse med fokus på jämställd hälsa och kvinnofrid.

Syftet med satsningen är att stärka genomslaget för de jämställdhetspolitiska målen i verksamheter på lokal och regional nivå. Delmålen för jämställd hälsa och insatser mot mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, kommer att stå i fokus. Under valåret 2018 kommer insatser för delmålet om jämn fördelning av makt och inflytande också att lyftas.

– Jämställdhetsarbetet behöver genomsyra såväl staten, som kommuner, landsting och regioner. Därför är jag glad över den här överenskommelsen. Genom den kommer vi att kunna rikta insatser dit där de gör störst nytta för människor i deras vardag, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Läs mer om överenskommelsen här.