Var fjärde kvinnlig AT-läkare har upplevt sig diskriminerad

Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) släpper den årliga rankningen av landets AT-orter.

Läkarnas allmäntjänstgöring (AT) syftar till att ge läkaren ”en god förmåga att självständigt och med hög säkerhet kunna utföra de medicinska basrutinerna i hälso- och sjukvården” men detta håller inte alltid måttet. Enligt 2013 års rapport visar det sig att tiden mellan läkarexamen och påbörjad AT åter har ökat efter fjolårets minskning.

I rapporten tas även upp att diskriminering på grund av sitt kön är den vanligaste upplevda formen av diskriminering bland AT-läkarna. Undersökningen visar att så många som var fjärde kvinnlig AT-läkare någon gång under sin AT har upplevt sig diskriminerad på grund av sitt kön.

Läs rapporten här.