Ny rapport från Eurofound: ”Gender Employment Gap: challenges and solutions”

I The European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound) nylanserade rapport ”Gender Employment Gap: challenges and solutions” undersöks könsgapet på arbetsmarknaden, dess konsekvenser och vilka åtgärder som mest effektivt ökar sysselsättningsgraden bland kvinnor.

Kvinnors deltagande på arbetsmarknaden har ökat i Europa de senaste åren, men trots detta så är sysselsättningsgraden lägre bland kvinnor än bland män i nästan alla EU:s medlemsländer. En högre sysselsättningsgrad bland kvinnor är nödvändigt för att uppnå EU:s mål om en total sysselsättningsgrad på 75 % år 2020.

I rapporten uppmärksammas bland annat behovet av särskilda åtgärder för att främja kvinnors möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Dessutom undersöks resultaten av några av EU:s medlemsländers tidigare åtgärder som riktats mot att öka kvinnors deltagande på arbetsmarknaden för att se vad som har fungerat mest effektivt.

Rapporten i sin helhet finns att ladda ner här.