Ny rapport om föräldraledighet visar att det är #pappornastur

Vår nya rapport ”Föräldraledig? Mer än en köksbordsfråga” visar att Norge och Island nu tar stora kliv för att uppnå en jämställd fördelning av föräldraledigheten och att Sverige är på väg att halka efter.

Tack vare stora satsningar på föräldraledighet och barnomsorg har en av världens mest jämställda arbetsmarknader. Men trots de goda förutsättningarna tar kvinnor fortfarande den största delen av ansvaret för barn och hem. Inget land har ännu lyckats bryta de mönster som resulterar i att kvinnor får sämre lön, befordras mer sällan, jobbar mer deltid och får lägre pensioner.

Det börjar vid föräldraledigheten. Innan dess tjänar kvinnor och män ungefär lika mycket och är chefer i ungefär samma utsträckning. Men 15 år efter första barnet har inkomstskillnaderna mellan mamman och pappan ökat med i genomsnitt 32 procentenheter. När par delar mer jämställt på föräldraledigheten ökar chansen att ansvaret för hem och barn delas lika även på längre sikt.

Var med i kampanjen #Pappornastur

Idag tar pappor i Sverige ut 21 % av föräldraledigheten. Är vi nöjda med det? Kom igen Sverige, det är dags för en jämställd föräldraförsäkring! Nu är det #pappornastur Var med i vår kampanj för en mer jämställd föräldraledighet i Sverige! Du hittar den på vår Facebooksida eller Instagram.