Ny rapport om jämställd arbetsmarknad i Norden!

På uppdrag av Nordiska Ministerrådet släpps nu den tredje delen i rapportserien om deltidsarbete i de nordiska länderna. Den senaste rapporten fokuserar på Grönland, Åland och Färöarna.

Jämställdhet på arbetsmarknaden är centralt för det feministiska arbetet och även för jämställdhetssamarbetet mellan de nordiska länderna. Den nyligen släppta rapporten utgör en introduktion i studierna kring deltidsarbete på Grönland, Åland och Färöarna. Syftet är att kartlägga det man vet om deltidsarbete och kunna lägga fram möjliga förklaringar till de mönster och beteenden som finns. Rapporten är del i en serie som granskar jämställdheten i de nordiska länderna.

Läs eller ladda ner rapporten i sin helhet här. Där hittar du även de två tidigare rapporterna.