Ny rapport visar: Sverige sämst i Norden på könsdiskriminerande reklam

Idag släpper Sveriges Kvinnolobby en granskning av hur lagar mot könsdiskriminerande reklam i Norden ser ut och följs. Granskningen visar att alla länder behöver arbeta mer aktivt mot sexistisk reklam, men att Sverige är sämst i klassen. Sverige är det enda land i Norden som helt saknar reglering och sanktionsmöjligheter. Sveriges Kvinnolobby anser att det är hög tid för Sverige att följa efter sina nordiska grannar och införa en lag mot sexistisk reklam.

Rapporten Sexism på köpet lanseras idag under ett seminarium i riksdagen. Granskningen visar att det finns stora skillnader i implementering av lagarna mot könsdiskriminerande reklam i de nordiska länderna, men att Sverige är det enda land där annonsörer och företag kan komma undan helt utan bestraffning.

– För att leva upp till FN:s Kvinnokonvention och andra löften om kvinnors rättigheter krävs tydliga åtgärder på medie- och reklamområdet. Det är omöjligt att nå jämställdhet så länge annonsörer får fortsätta använda stereotypa och sexistiska bilder av kvinnor och män. Inför valet 2014 lovade både S och Mp lagstiftning mot sexistisk reklam. Det är dags att gå från ord till handling, säger Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnolobby.

Senast i februari i år fick Sveriges regering kritik av FN:s Kvinnokommitté för att inte ha vidtagit tillräckliga åtgärder mot sexualiseringen av kvinnor i media, reklam och det offentliga rummet. FN konstaterade också att branschens egen stiftelse Reklamombudsmannen inte är tillräcklig för att komma åt problemet.

Idag kl. 12–13.30 bjuder Sveriges Kvinnolobby in till ett seminarium i riksdagen för att presentera våra resultat och diskutera hur en lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam kan se ut. Medverkar gör bland andra Pernilla Baralt, statssekreterare hos Jämställdhetsminister Åsa Regnér, Eva-Maria Svensson, professor i juridik och regeringens tidigare utredare mot könsdiskriminerande reklam och Tomas Gunnarsson, Genusfotografen.

Mer information:
Läs rapporten Sexism på köpet – Lagstiftning, praxis och förslag till åtgärder mot könsdiskriminerande reklam i Norden här.
Mer information om dagens riksdagsseminarium hittar du här.
Rapporten har tagits fram med stöd av Nordiska ministerrådet.

För kommentarer:
Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges Kvinnolobby
clara.berglund@sverigeskvinnolobby.se
070-756 77 91

Om kampanjen Reklamera:
Reklamera är en kampanj mot könsdiskriminerande reklam. Med Reklamera vill vi uppmana till handling och visa att vi är många som fått nog av sexistisk reklam. Till Reklamera kan du enkelt skicka könsdiskriminerande reklam du stöter på i din vardag. Vi anmäler reklamen till Reklamombudsmannen och kontaktar företaget som står bakom den. Läs mer på Sveriges Kvinnolobbys hemsida och följ kampanjen på Facebook, Instagram och under hashtag #reklamera.