Ny regeringsstrategi för SRHR i Afrika

I Afrika söder om Sahara dör dagligen över 400 kvinnor som följd av förlossningskomplikationer och tre gånger så många kvinnor som män drabbas av en utbredd hiv-epidemi. Svenska regeringen fokuserar nu 350 miljoner kronor i bistånd till hälsoarbete i Afrika. 

I ett pressmeddelande skriver Isabella Lövin, svensk biståndsminister, om regeringens upptrappade stöd för SRHR- arbete för Afrika söder om Sahara. Fokus ligger bland annat på att minska spridningen av hiv bland unga flickor, motverka könsstympning och mäns sexuella våld mot kvinnor. I den nya strategin som omfattar 350 miljoner kronor i bistånd per år kommer man bland annat att:

  • arbeta med kunskapsspridning kring sexualitet, preventivmedel och mänskliga rättigheter.
  • prioritera tillgången till säker och laglig abort liksom tillgången till SRHR för hbtq-personer.
  • fokusera på att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning.
  • stärka länders hälsosystem och arbeta med maskulinitetsnormer.

Läs hela debattartikeln om den nya regeringssatsningen här.