Ny studie om sexistisk reklam

”Varför behöver hon sälja mer av sig själv än kläderna?”. Det är titeln på en ny uppsats som undersöker hur unga kvinnliga konsumenter uppfattar skönhetsreklam och hur deras själv- och kroppsbild påverkas.

Forskning visar bland annat att bilder på sexualiserande och objektifierande kvinnokroppar och ouppnåeliga skönhetsideal kan leda till ätstörningar, psykisk ohälsa och internaliserad objektifiering. Detta bekräftas i den nya studien som är gjord av Sanaz Charbaf och Johanna Dahlin på Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms Universitet.

Deltagarna i studien har olika bakgrund och insatthet i ämnet men reflekterar likartat kring sin egen kropps- och självbild. Många upplever att objektifierande reklam har en hämmande effekt för kvinnor att våga se ut och bete sig som de själva vill.

Läs studien här: ”Varför behöver hon sälja mer av sig själv än kläderna?”