Jämställdhetsintegrering ger positiva resultat

En ny studie om jämställdhetsintegrering som Nordiska ministerrådet genomfört visar på positiva resultat. I de kommuner som deltagit har man kunnat se ökad servicekvalité, resursoptimering och förändringar i attityder och beteenden.

Studien innehåller en analys av olika kommuners erfarenhet av jämställdhetsintegrering i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Analysen bygger på 21 exempel på framgångsrika metoder som tillämpats i de nordiska kommunerna.

Studien visar att kommunerna har uppnått positiva resultat och effekter av jämställdhetsarbetet. Bland annat vad gäller ökad servicekvalité, resursoptimering, förändringar i attityder och beteenden, samt ökad jämställdhet på arbetsplatsen.

Nordiska ministerrådets publikation ”Gender mainstreaming in the work performed by municipalities: Results and recommendations from a trans-Nordic study” finns tillgänglig här.