Ny webbportal för jämställdhetsfrågor i EU

Nu lanseras en webbportal för jämställdhetsfrågor inom Europeiska unionen. Webbportalen är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan European Institute for Gender Equality, EIGE, och fem europeiska bibliotek och dokumentationscentra. KvinnSam – Nationellt bibliotek för genusforskning vid Göteborgs universitetsbibliotek är en av deltagarna i projektet.

En betydande del av webbportalen är E-library, som innehåller mer än 240 000 policydokument, böcker, rapporter och artiklar inom sex olika ämnesområden, bland annat Könsrelaterat våld, Genus och media samt Män och jämställdhet. I E-library söker man samtidigt i sex olika bibliotekskataloger, på flera olika språk, till exempel engelska, franska, tyska, svenska och finska.

KvinnSam har en av Europas största samlingar av litteratur om genus och jämställdhet och har därigenom bidragit till en stor del av innehållet i E-library,

Webbportalen riktar sig framförallt till forskare, beslutsfattare och journalister för att utgöra ett stöd i frågor som rör jämställdhet. Portalen ska också bidra till kunskapsutbyte och till att skapa diskussion kring viktiga frågor om jämställdhet. I samband med lanseringen av webbportalen öppnar EIGE ett Resource & Documentation Centre, i Vilnius. EIGE planerar att involvera fler partners i samarbetet, på tur står KVINFO – centrum för kunskap, information och forskning om kön, i Köpenhamn.

Läs mer här.