Nya åldersgränser och ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen

Sveriges Kvinnolobby fungerar som remissinstans till riksdag och regering.

2013-08-11 lämnade vi vårt yttrande över DS 2013:36 – Nya åldersgränser och ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen.

läs vårt yttrande här