Nya forskningsrapporter om jämställdhet

Nu finns åtta färska forskningsrapporter om jämställdhet att läsa! Rapporterna har publicerats som underlag till regeringens pågående jämställdhetsutredning.

I april 2014 beslutade regeringen att tillsätta utredningen Uppföljning av utvecklingen mot jämställdhet samt jämställdhetspolitikens genomförande och effektivitet, även kallad jämställdhetsutredningen (U 2014:06). Utredningen ska beskriva utvecklingen mot jämställdhet i Sverige under de senaste tio åren och redovisas senast i augusti 2015.

Som underlag till utredningens arbete har åtta forskarrapporter beställts. Rapporterna behandlar de fyra delmålen för jämställdhetspolitiken: Makt och inflytande; Ekonomisk jämställdhet; Det obetalda hem- och omsorgsarbetet; Mäns våld mot kvinnor, samt tre övriga områden: Hälsa; Media inklusive sociala medier; Kultur.

Här hittar du forskningsunderlagen.