FN enas om nya globala utvecklingsmål

Nu har världens länder enats om de nya globala utvecklingsmål som ska ersätta Millenniemålen som går ut i år. Den nya agendan ska gälla fram till år 2030 och innehåller mål inom social, ekonomisk och hållbar utveckling.

Sveriges Kvinnolobby är glada över att ett av målen är jämställdhet och främjandet av kvinnors och flickors rättigheter. Nu gäller det för världens länder att införliva målen i sina nationella policys. De nya målen ska antas på FN:s Generalförsamling i New York den 25-27 september. Här kan du ta del av det antagna dokumentet och de nya utvecklingsmålen.