Nya krafttag mot våld mot flickor och kvinnor

Skolverket har fått i uppdrag att utvärdera effekterna av programmet Mentors in Violence Prevention som ska förebygga våld mot flickor. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer också få stöd för ett nytt projekt för kunskapsspridning av jämställdhetsarbete mellan kommuner.

Regeringen intensifierar det förebyggande arbetet mot våld mot kvinnor och flickor och avser att avsätta sammanlagt 4 miljoner kronor under perioden år 2015-2017 till arbetet. Mentors in Violence Prevention används i USA och Kanada och syftar till att öka kunskapen om och förändra stereotypa könsroller som kopplar samman maskulinitet och våldsutövande.

Den svenska utvärderingen ska belysa pojkars och flickors attityder och beteenden kopplat till pojkars våld mot flickor. I regeringssatsningen ingår det även att sprida kunskap och erfarenheter kring hur kommunerna integrerar jämställdhetsarbete i förvaltningar och verksamheter.

– Vi måste intensifiera det förebyggande arbetet mot våld mot kvinnor. Insatserna har de senaste åren succesivt ökat, men våldsnivån är kvar på samma nivå och har ibland till och med ökat, säger barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Läs hela pressmeddelandet här.