Nya styrelseledamöter i Fredrika Bremer Förbundet

Den 9 maj höll Fredrika Bremer Förbundet årsmöte där ny styrelse valdes. Louise Lindfors valdes om till ordförande och till nya styrelseledamöter valdes bland annat Jenny Sonesson och Lars Jalmert. 

Jenny Sonesson har varit politiskt sakkunnig åt EU-minister Birgitta Ohlsson, och var toppkandidat för Liberala kvinnor till EU-parlamentsvalet. Lars Jalmert är professor emeritus i pedagogik och en av Sveriges första mans- och jämställdhetsforskare. 

Johan Eliasson och Ann-Sofie Malmgren valdes även in till styrelsen i koppling till förbundets fokus på kommunikation och företagande. Båda har stor erfarenhet inom hållbarhet, marknadsföring och entreprenörskap. 

Läs mer om Fredrika Bremer Förbundets nya ledamöter här