Nyheter från EIGE

Ta del av senaste nyheterna från Europeiska institutet för jämställdhet (EIGE). Läs om deras jämställdhetsindex, kostnaden av könsbaserat våld och kommande jämställdhetsevents i EU.

Under 2015 släpper EIGE en uppdaterad version av deras Jämställdhetsindex. Den nya versionen visar varje medlemsstats insatser inom jämställdhet och genomsnittet för varje land inom kärnområdena: arbete, pengar, kunskap, tid, makt och hälsa.

EIGE lanserar också en ny databas över jämställdhetsstatistik i slutet av året. Databasen utgör ett omfattande kunskapscentrum för könsuppdelad statistik samt information om olika aspekter av (o)jämställdhet mellan kvinnor och män i EU:s medlemsländer.

Vad är kostnaden av könsbaserat våld i EU? Svar: 258 miljarder euro per år. Det visar den nyaste rapporten som EIGE koordinerat. Här kan du se EIGE:s film Estimating the costs of gender-based violence in the EU. 

Under kommande månader arrangerar EIGE många olika events runt om i EU. Du kan ta del av hela kalendern här!

EIGE har till uppgift att hjälpa EU-institutionerna och medlemsländerna att integrera jämställdhet i sin politik och att bekämpa könsdiskriminering.