Nyheter från European Women’s Lobby

Nytt nyhetsbrev från EWL! Konferens om kvinnors politiska deltagande i Europa och USA, diskussion om Istanbulkonventionen och reklamtävling med syfte att skapa kampanjer som uppmärksammar könsstereotypisk och sexistisk reklam är några av de saker som uppmärksammas i oktober månads nyhetsbrev.

Här kommer en lista med några av de övriga punkter som togs upp i EWL:s senaste nyhetsbrev, däribland lanseringen av Sveriges Kvinnolobbys rapport ”Sexism på köpet”.

ExCHANGE – European Women’s Lobby medarangörer till konferens med fokus på kvinnors politiska deltagande i Europa och USA

”Ending violence against women in the EU: The Istanbul Convention and beyond” – Gender5Plus bjuder in till diskussion om Istanbulkonventionen i EU-parlamentet

”Ad venture” – European Women’s Lobby medarrangörer till reklamtävling med syfte att uppmärksamma könsstereotypisk och sexistisk reklam

“Prostitution: from myth to reality. Confronting models, building feminist answers” – workshop om prostitution i Portugal

Black protests i Polen för aborträtten

Rapportlansering: ”Nordic regulations to counteract sexist advertising”

Fler nyheter finns och publiceras kontinuerligt på EWL:s hemsida.