Nyheter från European Women’s Lobby

Konferens om kvinnors rättigheter i framtidens Europa, rekommendationer till EU-kommissionens arbete mot trafficking och prostitution och rättsliga framgångar i Tyskland. Detta och mycket mer togs upp i EWL:s senaste nyhetsbrev.

Här kommer en lista med några av de punkter som togs upp i EWL:s senaste nyhetsbrev.

”Movements, Border, Rights? Feminist perspectives on global issues in Europé” – EWL anordnar konferens i Bryssel

Gemensamt bidrag från EWL och 36 organisationer till EU-kommissionen om arbetet mot trafficking och prostitution

Ett nej är ett nej – framgångar i den tyska sexualbrottslagstiftningen

EWL välkomnar Nils Muižnieks utlåtande om att skydda kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter

EWL:s medverkan på AWID International Forum 2016 i Brasilien

Kristalina Georgieva tar ställning för behovet av fler kvinnor på beslutsfattande positioner inom EU-kommissionen

Fler nyheter finns och publiceras kontinuerligt på EWL:s hemsida.