Nyhetsbrev från EWL

Uppdatera dig med feministiska nyheter! I nyhetsbrevet kan du läsa om European Women’s Lobby’s (EWL) 25-årsfirande i maj, om uppropet mot sexistisk reklam i Europa och få en summering av EWL:s aktiviteter vid FN:s 59:e Kvinnokommission (CSW).

Läs detta och fler nyheter från Europa och internationellt i EWL:s nyhetsbrev här.