Nyhetsbrev från NIKK

Vilken är den viktigaste feministiska frågan i Norden just nu? Vad händer på FN:s kvinnokommission i New York (CSW) och hur ser Sveriges nya jämställdhetsarbete ut? Hitta svaren i Nordisk information för kunskap om köns (NIKK) nyhetsbrev! 

Läs om vilka aktiviteter Nordens jämställdhetsministrar kommer medverka i under CSW, arbetet med att samla nordisk jämställdhetsstatistik och hur du kan hitta lediga jobb med genus/jämställdhetsanknytning på Genderjob. Detta och mer i NIKK:s nyhetsbrev som du kan läsa här!