Nyhetsbrev från NIKK

I det senaste nyhetsbrevet från NIKK, Nordisk information för kunskap om kön, omskrivs det skolmaterial om kvinnors rättigheter som Sveriges Kvinnolobby tagit fram i samarbete med Kvinderådet i Danmark och Kvenréttindafélag på Island.

Skolmaterialet Grundkurs i kvinnors rättigheter tar upp ämnen som Ekonomi, arbete & lika lön, Miljö och hållbar utveckling, Asyl och migration, Fred och säkerhet och Media. Det utgår från FN:s Kvinnokonvention och Handlingsplanen från Peking och ska användas av lärare och elever i gymnasieskolan. Materialet följer gymnasieskolans läroplan och ämnesplaner och ger eleverna förutsättningar att utveckla sina kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter och att undersöka hur ekonomiska, sociala och politiska aspekter kan påverka och förklara det som sker i samhället från lokal till global nivå.

Läs mer om detta och andra spännande nyheter från NIKK här.