Nytt informationsmaterial om könsrelaterat våld för funktionshindrade

I samband med 8 mars lanserade Human Rights Watch (HRW) ett informationsmaterial om könsrelaterat våld riktat till personer med intellektuell funktionsnedsättning. I samband med materialet belyser HRW funktionshindrade kvinnor och flickors förhöjda risk att utsättas för våld och övergrepp.

Världshälsoorganisationen WHO uppskattar att 35 % av alla kvinnor i världen utsätts för könsrelaterat våld någon gång under sin livstid. Kvinnor och barn med funktionsnedsättningar löper tre gånger så stor risk att drabbas.

Syftet bakom HRW:s material är att underlätta för intellektuellt funktionshindrade att ta del av viktig information som berör deras rättigheter samt främja ett inkluderande perspektiv inom arbetet mot könsrelaterat våld. Materialet är skrivet på ett lättläst språk och förklarar hur man kan känna igen och förebygga könsrelaterat våld och hur man kan söka juridiskt, socialt och medicinskt stöd.

Ladda ner och läs mer om materialet här.